Slik finner og bruker du digitalt valgkort

Valgdirektoratet vil sende ut 3,5 millioner digitale valgkort i august. Slik finner og bruker du valgkortet ditt.

Du vil finne nyttig informasjon om valget på valgkortet. Det er ikke nødvendig å vise valgkortet når du skal stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere og raskere.

Det eneste du MÅ ha med deg, er legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Har du dette, så får du stemt.

Slik bruker du digitalt valgkort

Alle som får valgkort digitalt, er varslet om dette med en SMS. De som bruker Digipost eller E-boks, finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse, får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn.

Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiletelefonen, og trenger ikke skrives ut. 

Du kan ikke bruke digitalt valgkort fra tidligere år.

Les mer om digitale valgkort på valg.no

Har du ikke digital postkasse?

De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, har fått valgkort tilsendt på papir.

Slik stemmer du

Det er ikke gjort endringer i hvordan valget gjennomføres, og velgerne må møte opp i et valglokale og stemme på papirstemmesedler som tidligere. På valgdagen kan man kun stemme i kommunen der man er folkeregistrert.

Mer om valgdag og valglokaler