Se valgresultater for Bergen 2019

Her er resultatene fra opptellingen av stemmene til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

På www.valgresultat.no finner du alle resultatene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Direkte lenke til tallene for Bergen

Direkte lenke til tallene for Vestland fylke

 

Slik foregår opptellingen i Bergen på valgdagen:

Forhåndsstemmer

Alle forhåndsstemmene skal telles manuelt første gang. Tellingen starter mandag morgen. Når forhåndsstemmene er talt manuelt, blir de scannet og talt maskinelt. Resultatene offentliggjøres så snart de er klare etter sperrefristen som er klokken 21.00 når valglokalene stenger.

Valgtingsstemmer

Foreløpig manuell opptelling av stemmer gjøres ute i de enkelte stemmelokalene og begynner så snart valglokalene stenger klokken 21.00. Dette er en førstegangsopptelling, og tallene publiseres løpende på valgresultat.no.

Endelig opptelling begynner så snart stemmesedlene er fraktet fra valglokalene til den sentrale valgorganisasjonen i Strømgaten. Her telles stemmesedlene maskinelt. Endelige tall fra de ulike valglokalene offentliggjøres løpende på www.valgresultat.no etter hvert som stemmesedlene er opptalt og godkjent.

Endelige resultat

Den maskinelle tellingen av stemmene fortsetter utover natten. Planen er at den endelige opptellingen av alle stemmer ferdigstilles i løpet av ettermiddagen tirsdag 10. september. Resultatene publiseres på www.valgresultat.no.

 

Videre på internett

Hva skjer etter valget?