RSS

Økonomi og administrasjon

Har avgitt rapport for Bergen UNESCO Creative City of Gastronomy 2019-2023

Byrådet har avgitt rapport for Bergen kommunes medlemskap 2019-2023 i UNESCO Creative Cities of Gastronomy.

Vil overføre landbruksfeltet til byrådsavdelingsnivå

Byrådet vil flytte ansvar, oppgaver og ansatte innen landbruksfeltet fra Bymiljøetaten til øverste nivå i Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Legg fram årets siste tertialrapport

Byrådet legg fram økonomirapport etter dei åtte første månadene i 2023. I saka kjem det også forslag om å justere budsjettet for inneverande år.

Haugen blir byråd for eldre, helse og omsorg

Christian Haugen (FrP) er oppnevnt til byråd for eldre, helse og omsorg. Haugen er oppnevnt i byrådsposten i en periode der Marte Monstad skal i foreldrepermisjon.

Byrådet Meyer er nå konstituert

I dag presenterte Christine B. Meyer sitt byråd og den politiske plattformen byrådet vil styre etter. Her er byrådets sammensetning.

Bybudsjettet: Mer gratis SFO og flere hender i eldreomsorgen

– Dette er et trygt og rettferdig budsjett for Bergen. Byrådet prioriterer å gi flere barn tilbud om gratis SFO og få flere hender i eldreomsorgen, sier byrådsleder Rune Bakervik.

Endringer i byrådet som følge av at Venstre fratrer

I forbindelse med at Venstre har gått ut av byrådet, melder Rune Bakervik om endringer i byrådet. Det nye byrådet konstituerte seg fredag morgen.

Høyring av eigedomsstrategi for Bergen kommune

Eigedomsverksemda i Bergen kommune skal vere heilskapleg, berekraftig og med evne til å gjennomføre. Byrådet legg eigedomsstrategien for kommunen ut på høyring.

83 prikkar og ingen inndragingar

Sju prikkar til salsstader og 76 prikkar til skjenkestader. Ingen miste alkoholløyvet sitt. Det er fasiten i rapporten som fortel om kontrollverksemda til Kontor for skjenkesaker for 2022.

Presenterer status for arbeidet med bærekraftsmålene

Byrådet legger frem sin årlige rapport med status for kommunens arbeid med FNs bærekraftsmål. Byrådet foreslår at Bergen tar en lederrolle som pådriver for dette arbeidet i Norge.