RSS

Helse, omsorg og inkludering

Har halvert boligkøen for utviklingshemmede

Antall personer med utviklingshemming som står på venteliste for å få bolig, er nå redusert til 68.

Investerer i oppveksten

Nå legger byrådet frem Strategi for oppvekst og to handlingsplaner rettet mot barn og unge for behandling i bystyret.

Legger frem plan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Byrådet legger frem "Regnbuebyen Bergen. Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2023-2027".

Legger frem folkehelsestrategi etter høring

Folkehelse skal bidra til mindre helseforskjeller i Bergen.

Høring om plan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Bergen skal være en inkluderende, god og trygg by å bo i uavhengig av kjønn og seksualitet. Byrådet legger "Regnbuebyen Bergen. Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2023-2027" ut på høring.

Vil bosette ytterligere 200 flyktninger i 2023

Byrådet anbefaler at Bergen kommune øker antall vedtaksplasser for bosetting av flyktninger fra 1000 til 1200, i tråd med tilleggsanmodning fra staten.

Gi innspill til Handlingsplan for barnevernet - frist 30. juni

Barn og familier i Bergen skal møte tjenester som er i stand til å gi dem hjelp som virker. Byrådet legger Handlingsplan for barnevernet på offentlig høring.

Høring: Slik skal det bli mindre helseforskjeller i Bergen

Byrådet legger ny folkehelsestrategi for Bergen 2023-2030 ut på høring.

Gi innspill til Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier - frist 30. juni

Tiltak skal gi økt tilgjengelighet til tilbud og tjenester innen oppvekstområdet. Byrådet legger "Se meg, hør oss! Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier" på offentlig høring.

Gi innspill til Strategi for oppvekst - frist 30. juni

Strategien presenterer visjonen "Alle barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst". Byrådet legger Strategi for oppvekst på offentlig høring.