RSS

Bymiljø

Skal trygge trafikken rundt Garnes ungdomsskule

For bygginga av Garnes ungdomsskule er det stilt krav om fleire rekkefølgekrav som skal trygge trafikktryggleiken i området. Byrådet rår til å gjennomføre tiltak med ei ramme på 88 millionar kroner.

Har vurdert ulike steder for bobilparkering

Byrådet vil jobbe for å lage en fast bobilparkering ved Arna stasjon.

Anbefaler plan for videre utvikling av Marineholmen

Planforslaget legger til rette for 60 000 m2 nytt næringsareal til kontor, forskning, tjenesteyting og dagligvarebutikk, barnehage og cirka 265 nye boenheter.

Seier nei til Dokken-bod frå Statsbygg

Byrådet seier nei til bodet frå Statsbygg for ei tomt på Dokken. – Vi har framleis stor tru på prosjektet, og vil vere konstruktive i prosessen vidare, seier finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad

Starter planarbeid for områderegulering av Dokken sør og legger planprogrammet til høring

Byrådet starter opp offentlig planarbeid for områderegulering av Dokken sør og legger forslag til planprogrammet til høring og offentlig ettersyn.

Legger fram forslag til ny politivedtekt

Byrådet ber bystyret vedta nye “ordensregler” for Bergen.

Vil bygge syv nye boliger i Sandsliåsen 59

Planforslaget legger til rette for å rive eksisterende kontorbygg og bygging av syv nye boligbygg i gangavstand til bybaneholdeplass Sandslivegen.

Vil bygge omsorgsboliger på Nedre Totland

Byrådet foreslår å bygge seks boenheter i tilknytning til gamle Riple skole. Planen forutsetter at en lærerbolig rives, og det vil bli etablert parkeringsplass for ansatte på tomten.

Vil planlegge restaurering av Dalelva i Åsane

Byrådet foreslår å prosjektere for å få mer av elven opp i dagen ved E39 og Åsane senter.

Anbefaler plan for Paradis Hage

Byrådet anbefaler forslag til plan som tilrettelegger for 75 boenheter, forretning, kontor og tjenesteyting i krysset mellom Statsminister Michelsens veg og Storetveitvegen i Fana.