RSS

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 30. november

Byrådet sender revidert forskrift om skolekretsgrenser på høring, gir 225.000 kroner til prosjektet "Fosse - ord for ord" og bevilger 36.000 kroner til julekonserter for ukrainske flyktninger.

Her er sakene fra byrådet 23. november

Av aktuelle saker er overføring av landbruksfeltet i Bergen kommune, sluttmelding for Kalfarveien barnehage og fireårsrapport om Bergen som UNESCO Creative City of Gastronomy.

Her er sakene fra byrådet 16. november

Aktuelle saker er oppjustert kostnadsramme for nytt fasilitetsstyringssystem for bygg og anlegg, høringsuttalelse om endringer i avfallsforskriften og uttale til søknad om mellomlagring av merdanlegg.

Her er sakene fra byrådet 9. november

Byrådet legger frem 2. tertialrapport og har vedtatt flytting av ansvarsområder etter byrådsskiftet.

Haugen blir byråd for eldre, helse og omsorg

Christian Haugen (FrP) er oppnevnt til byråd for eldre, helse og omsorg. Haugen er oppnevnt i byrådsposten i en periode der Marte Monstad skal i foreldrepermisjon.

Byrådet Meyer er nå konstituert

I dag presenterte Christine B. Meyer sitt byråd og den politiske plattformen byrådet vil styre etter. Her er byrådets sammensetning.

Her er sakene fra byrådet 26. oktober

Aktuelle saker er planer for nye omsorgsboliger for utviklingshemmede på Nedre Totland og planer for nye boliger i Sandsliåsen.

Her er sakene fra byrådet 19. oktober

Byrådet som forretningsministerium har blant annet behandlet saker om sluttmelding for Kronstad oppveksttun, restaurering av Dalaelva og forslag om å nedfelle Jon Fosse-sitat i bybildet.

Les sakene fra byrådet 12. oktober

Aktuelle saker er endring av kriterier for tilskuddsordninger til elektrisk lastesykkel og lading for varebiler, tilleggsbevilgning til TV-aksjonen samt etablering av Riplegården høydebasseng.

Les sakene fra byrådet 5. oktober

Aktuelle saker er driftstøtte til TV-aksjonen, høringsuttalelse om beredskapslagring og reguleringsplan for Paradis Hage.