RSS

Velkommen til byrådets side

Byrådet leder kommunens administrasjon. På denne siden finner du kontaktinformasjon, møteplaner og omtaler av saker byrådet behandler.

Les sakene fra byrådet 21. september

Aktuelle saker var blant annet orientering om tilstanden i bergensskolene, status for informasjonsberedskap i Bergen kommune og tre planer for tjenester til barn og unge.

Sakene til byrådet 28. september er klare

Aktuelle saker er høringsuttaler til krav om nullutslipp av klimagasser fra ferger og hurtigbåter og forskrift om havners beredskap og støtte til Forsvaret ved kriser og krig.

Her er sakene fra byrådet 14. september

Av aktuelle saker er plan for å samle terminalvirksomhet på Kokstad, ny tilskuddsordning til vedlikehold av religiøse bygg og høringsutkast om nedlegging av Trengereid oppveksttun - skule.

Møteplaner

Her finner du møteplaner for byrådet.

Historikk

Se oversikt over byråd i Bergen fra 26. juni 2000 til i dag.