Handlings- og økonomiplan 2024-2027

Her finner du forslag til budsjett for Bergen kommune i 2024 og handlings- og økonomiplan 2024-2027. Du finner også all tilgjengelig dokumentasjon for budsjettet.

Budsjettet for 2024 og Handlings- og økonomiplan 2024-2027 ble lagt frem i bystyret 27. september 2023. Bystyret vedtar endelig budsjett i desember.  

Budsjettdokumentet

Innstilling 1 – Handlings- og økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 

Se gjerne leseveiledningen vår som kan lette veien til det du er på utkikk etter.

Nyttige snarveier

Vil du uttale deg om budsjettforslaget?

Bystyreutvalgene er i gang med sitt budsjettarbeid, i denne prosessen er det mulig å komme med innspill i perioden 28. til 30. november. Slik melder du inn at du vil presentere din sak i det aktuelle fagutvalget.

Notat om effekt av statsbudsjettet 2024

Åpne data 

Åpne data inneholder et komplett tallgrunnlag for den foreslåtte handlings- og økonomiplanen. Datasettet er i Excel-format.

Budsjettekniske spørsmål 

I budsjettekniske spørsmål kan bystyrets partigrupper kan få oppklart eller utdypet spørsmål om byrådets budsjettfremlegg.