Besøk av Cecilie H. Carlsen og Kaja Haugen fra Høgskulen på Vestlandet.
Besøk av Cecilie H. Carlsen og Kaja Haugen fra Høgskulen på Vestlandet.
Bilde: Ingvild Sanford

Lesing og metaspråklig bevissthet

Torsdag 9.mars fikk Grunnskole for voksne i Bergen besøk av Cecilie H. Carlsen og Kaja Haugen.

Cecilie Hamnes Carlsen (professor) og Kaja Haugen (stipendiat) fra institutt for språk , litteratur, matematikk og tolking holdt et foredrag om lesing og metaspråklig bevissthet. 

Vi fikk en forelesning om hvordan det er å være elev i et nytt språk uten å ha høy faglig bevissthet i sitt eget morsmål.  Her fikk vi en påminning om hvor mye vi egentlig lærer av språk fra tidlig alder. Kjennskap til grammatisk oppbygging og struktur i eget morsmål er viktig og en stor fordel under innlæring av andre språk.  Cecilie og Kaja påpekte at det er forskjell på å bruke språket og å bruke kunnskap om språket.

Vi avsluttet utviklingstiden med å jobbe i grupper om lesing og metaspråklig bevissthet.

Prosjekt MetaLearn HVL