Nyttige undervisnings tips for voksne minoritetsspråklige
Nyttige undervisnings tips for voksne minoritetsspråklige
Bilde: Ingvild Sanford

Broen til fagspråket

Grunnskolen for voksne i Bergen har hatt besøk i skoleutviklingstiden. Torsdag 23.februar fikk vi besøk av Helene Thise fra Danmark.

Helene Thise er lektor i dansk som andrespråk på Københavns Professionshøjskole. Hun arbeider med etter- og videreutdanning av lærere. Helene underviser blant annet i språkutviklende fagundervisning og har skrevet  boken Broen til fagspråket sammen med Katja Vilien. 

Gjennom hennes foredrag ble vi kjent med boken og vi fikk konkrete ideer og verktøy til å gi elevene en bedre språkutviklende undervisning. Helene er særlig opptatt av flerspråklighet som ressurs og av hvordan man rent praktisk kan inkludere flere språk i læringsarbeid. Grunnskole for voksne skal i tiden fremover arbeide med tips og undervisningsstrategier som vi fikk presentert av Helene Thise.