Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om oss

Om Etat for bygg og eiendom

Etat for bygg og eiendom forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler kommunens eiendommer. Eiendomsmassen består av mer enn 1000 bygg på rundt 1,2 million kvadratmeter og 5000 ubebygde eiendommer.

Vil du bli byggdrifterlærling?

Etat for bygg og eiendom er i kontinuerlig utvikling og trenger flere kompetente medarbeidere. Vil du være med å bidra til at vi også i framtiden har trygge og funksjonelle bygg og eiendommer?

HMS- og kvalitetspolitikk

Etat for bygg og eiendom har sin egen HMS- og kvalitetspolitikk som støtter virksomhetens strategiske retning. Politikken setter rammer for EBE sine mål.