Om oss

Barne- og familietjenesten er et forebyggende helsetilbud tilbud til gravide, barn og unge og deres foreldre. De fleste av våre tjenester er nå samlokalisert i Familiens hus i Åsamyrane 289 på Nyborg.

Våre tjenester omfatter følgende: svangerskapsomsorg, helsestasjon for barn 0 - 5 år, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, barne- og familiehjelpen (psykisk helse for barn og unge og familieveiledning som barneverntiltak) samt ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge. 

Forebyggende og helsefremmende arbeid er en viktig del av vår helsetjeneste for barn og unge. Barne- og familietjenesten er dermed en av kommunens fremste arenaer for å sikre oppfølging av gravide, barn og unge. Våre tjenester er gratis.

Under menypunktet "Underavdelinger" finner du lenke til våre tjenestesteder.  

Under menypunktet “Innbyggerhjelp” finner du mer informasjon og inngang til våre tjenester.

Mer informasjon om Barne- og familiehjelpen finner du her.