Politiske føringer

Politisk ledelse i Bergen kommune har bedt om at følgende punkter vurderes i alle reguleringsplaner og sikres i reguleringsbestemmelser i den grad det er mulig.

  • Gjenbruk av bygg og ombruk av bygningsmaterialer. Politisk ledelse ønsker en tydeligere retning når det gjelder økt gjenbruk av bygg og ombruk av bygningsmaterialer.
  • Fossilfrie/nullutslipps anleggsplasser. Politisk ledelse ønsker tydeligere krav om bruk av fossilfrie/nullutslipps anleggsplasser.
  • Solenergi: Bystyret har i vedtaket av handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtatt en merknad om at det i behandling av reguleringsplaner legges inn krav om solenergi der det er hensiktsmessig, gjerne i kombinasjon med grønne tak, for eksempel ved at solenergi plasseres på samme areal som biologiske tak. Vurderingen skal skje fortrinnsvis tidlig i prosessen slik at konsekvenser for byggehøyder og estetikk kan vurderes.
  • Grønne tak og vegger: Politisk ledelse ønsker langt høyere bruk av grønne/vegetasjonsdekte tak og fasader i nye prosjekter i Bergen.
  • Bildeling: Bystyret har i vedtaket av handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtatt en merknad om at det i reguleringsplaner vurderes krav om at minst 15% av parkeringsdekningen for bil skal være reservert for bildeling.