Gå tilbake til:
Du er her:
Elsparkesykler fra Voi og Wind på parkeringsområde i Chr Michelsens gate. Foto: Andrew Buller

Bystyret har vedtatt en egen forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bergen. Etter forskriften har kommunen gitt tillatelse til operatørene Voi, Ryde og Bolt, som kan drive utleie i perioden fra 1. juni 2022 til 1. april 2024.

Regler for bruk av elsparkesykler

For å bruke delte elsparkesykler må du laste ned en app fra den eller de operatørene du ønsker å benytte deg av. Du må registrere deg, og ellers følge instruksjonene i appen. Operatørene bestemmer prisen som du kan finne i deres apper.

Regler for bruk av elsparkesykler

 • Elsparkesykler defineres som liten elektrisk motorvogn. Det innebærer at det er lov å benytte elsparkesykler på fortau, gangveier og i gågater, men fotgjengernes hensyn veier tyngst. Er det trangt om plassen på fortauet, må du enten fortsette kjøreturen i veibanen eller leie sykkelen på fortauet. Elsparkesyklister må passe på at de ikke er verken til fare eller hinder for fotgjengerne. Ta hensyn ved å passere de gående med lav fart (maks 6 km/t) og hold god avstand.
 • Kommunen har definert soner med redusert hastighet, for eksempel i områder med mange fotgjengere. Her vil du oppleve at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den fastsatte fartsgrensen. Kommunen har også definert områder hvor du ikke kan kjøre elsparkesykkelen. Beveger du deg inn i en slik sone, vil motoren gradvis slå seg av.
 • Det er kun tillatt med én person på hver elsparkesykkel. Kjøring med flere på kan gi et gebyr på 3000 kr.
 • Merk at utleieselskapene for elsparkesykler har 15 eller 16 års aldersgrense for bruk av deres sykler.
 • Det er krav om bruk av hjelm på elsparkesykkel for alle under 15 år, men vi anbefaler alle å bruke dette for å styrke sikkerheten. Utleieselskapene har forpliktet seg til å legge til rette for og belønne bruk av hjelm.
 • Det er forbudt å kjøre i ruspåvirket tilstand. Det er den alminnelige promillegrensen på 0,2 som gjelder også for elsparkesykkel.
 • Utleie av elsparkesykler er stengt i tidsrommet mellom kl. 23.00–05.00 natt til lørdag og natt til søndag, og mellom kl. 01.00–05.00 natt til hverdager.

* Fra 15. juni 2022 innføres disse nye reglene: Aldersgrense på 12 år, hjelmpåbud for alle under 15 år, og en promillegrense på 0,2. Kjøretøyene omklassifiseres fra “sykkel” til “motorvogn”.

En elsparkejungel

Noen oppfører seg som dyr når de kjører elsparkesykkel. Her får du møte noen av dem!

Lær mer om trygg kjøring og ordentlig parkering på elsparkejungelen.no.

Plakat med regler for bruk av elsparkesykkel

Statens vegvesen, Oslo kommune og Ruter AS har laget en plakat med oversikt over regler for bruk av elsparkesykler. Den gjelder både private og delte kjøretøy. Skriv den gjerne ut og heng opp på videregående skoler, universitetsbygg eller andre steder hvor det er relevant. 

 

Parkering av elsparkesykler

Hovedregelen for parkering av elsparkesykler er at den ikke skal stå til hinder eller ulempe for andre. Men hva er god parkering? 

P-symbol på bakken og symbol for elsparkesykkel
 
Bilde: Annbjørg Hauvik
 • I indre sentrumssone er det kun lov til å parkere på oppmerkede arealer. Se etter symbolet på bildet (P-symbol og sparkesykkel-symbol).
 • Følg anvisninger i elsparkesykkelappen du bruker. I soner med parkering forbudt (for eksempel i parker og langs vann) får du ikke avsluttet turen.
 • Unngå parkering på smale fortau.
 • Sett den langs vegger eller kanter slik at den stikker minst mulig ut på fortauet. Barnevogner og rullestoler må lett komme forbi uten å gå ut i veibanen.

Kart over parkeringssoner

Du kan få gebyr om du parkerer til hinder for andre

Du kan stanse eller parkere elsparkesykkel på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun, men den må ikke stanses eller parkeres til unødig hinder eller ulempe for andre. Det er ditt ansvar å parkere elsparkesykkelen slik at den ikke står i veien for andre.

Ta særlig hensyn til behovet for fremkommelighet for svaksynte, rullestolbrukere og de med barnevogn når du vurderer hvor du skal parkere. Bruk oppmerkede plasser der det er slike. Sett alltid sykkelen langs vegger eller kanter slik at den stikker minst mulig ut på gangareal. Annen trafikk må heller ikke bli unødig hindret eller forstyrret som følge av din parkering.

Dersom du parkerer elsparkesykkelen på en slik måte at den hindrer fremkommelighet for andre, kan du risikere å bli ilagt parkeringsgebyr på kr 900. (Trafikkreglene § 18 og Vegtrafikkloven § 3).

Meld fra om feilparkering

Ikonet til appen feilparkering
Se etter appen Feilparkering.
Bilde: Nivel AS

Bergen kommune har i samarbeid med Nivel AS fått utviklet en egen feilparkerings-app, som er tilgjengelig i App Store og Google Play. I denne appen kan du enkelt og anonymt registrere en feilparkering, som blir meldt videre til riktig operatør og kommunen. Om du ikke vil bruke feilparkeringsappen, kan du kontakte de ulike operatørene dersom du oppdager feilparkering. Du kan gi beskjed direkte i operatørens egen app,  eller på kontaktinformasjon oppgitt i eget avsnitt på denne siden. 

Kontaktinformasjon til operatører

Operatører som har tillatelse i Bergen:

Om pilotprosjektet for elsparkesykler

Bergen kommune har gjennomført et eget pilotprosjekt for regulering av utleie av el-løperhjul. Utleierne Bird, Bolt, Voi, Tier, Geton og CitiRide deltok i prosjektet, mens Ryde  valgte å stå utenfor.

Pilotprosjektet ble avsluttet når tillatelsesordningen etter den nye forskriften startet opp 1. juni 2022. 

I pilotprosjektet for elsparkesykler i Bergen kommune samarbeidet Bymiljøetaten og elsparkesykkeloperatørene om å utvikle og teste ut nye metoder for regulering. Reguleringen skal sikre trygghet og framkommelighet for alle, og bidra til å integrere elsparkesyklene bedre i transportsystemet. 

Operatørene må dele data med kommunen om sine sparkesykler, og motta data fra kommunen om blant annet soner, regler og antallsbegrensninger. Ingen personopplysninger blir delt med kommunen. Alt dette foregår gjennom et digitalt reguleringsverktøy, som leveres av Nivel AS. Verktøyet gjør det mulig for kommunen å endre på for eksempel geografiske soner, antallsbegrensninger, hastighetsbegrensninger og definisjon av parkeringsarealer etter behov.

Gjennom pilotprosjektet kan kommunen teste hvilke tiltak som virker og som kan håndheves for å lære hvordan man best mulig kan regulere elsparkesykler. Virkemidler som blir innført kan reverseres hvis kommunen ser det ikke har ønsket effekt. Pilotprosjektet deltar i nettverk om mikromobilitet, og har erfaringutveksling med bl.a. Transportøkonomisk institutt (TØI) og andre byer både i Norge og i utlandet. 

Les mer i disse dokumentene:

 

Kart over parkeringsarealer og reguleringssoner