Bymiljøetaten har ansvar for veilysene langs kommunale veier i Bergen. Vi har også ansvar for en del av veilysene på turveier og private veier.

Ser du mørke lamper eller andre feil på lys langs veien, parker eller byrom, melder du fra til Eviny. På nettsiden du får opp står det instruksjoner for hvordan du melder inn feilen i kartet. Eviny vil sørge for at feilen blir utbedret.

Hvis du observerer sterke/svake lamper kan du sende en e-post til Bymiljøetaten: bymiljoetaten@bergen.kommune.no. Merk e-posten med «Sterke/svake lamper på gatelys» og beskriv hvor du har observert dette og hvor mange lamper det er snakk om.

Slik skiftes veilysene

Det utføres gruppeskift av lyspærer i områder etter oppsatt program. Ved melding om mørke lamper skifter vi de så raskt som mulig, og senest innen 4 uker, etter mottatt melding fra deg.

Følgende frister gjelder for utskifting:

  • Mørke lampepunkter over et større område skiftes innen tre uker.
  • Mørke lampepunkter ved fotgjengerfelt eller ved farlige veikryss skiftes innen én uke.
  • Enkle, mørke lampepunkter skiftes innen én måned.

Det er ikke til å unngå at noen lampepunkter til tider vil være mørke. Målet er at andelen mørke lampepunkter ikke på noe tidspunkt overstiger fem prosent av det totale antallet veilys, og at andelen i vinterperioden fra 1. september til 1. april ikke overstiger tre prosent.

Hvis du ser behov for ekstra lys/lyktestolper, kan du sende en henvendelse til Bymiljøetaten. Send en e-post til bymiljoetaten@bergen.kommune.no og merk den med «Ekstra lys/lyktestolper» og beskriv nøyaktig hvor og hvilken strekning du mener det er behov for dette.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern For å kunne behandle din henvendelse for brøyting og strøing kan Bymiljøetaten ha behov for å kunne kontakte deg. I innsendingsprosessen vil vi derfor be om kontaktopplysninger. Du kan selv velge å ikke oppgi kontaktopplysninger, men Bymiljøetaten vil da ikke kunne gi deg tilbakemelding på din henvendelse.

 

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.

 

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Meld fra om feil på veilys til Eviny