Ønsker man å skille ut eiendom/ tomt,  må det foreligge en uttalelse fra Bergen Vann.  Uttalelsen beskriver det offentlige VA-nettet i området, muligheten for tilknytning til offentlig nett, og eventuelle krav om slamavskiller.

Entreprenørportalen

For å ta i bruk Entreprenørportalen, gå inn her og søk opp ditt firma under “Finn mitt firma”.  Portalen åpner du vet å trykke “Åpne Gemini Entreprenørportalen” herfra.

Finner du ikke ditt firma ved søk? Sørger for at dere er registrert i vår database. Dette gjøres samme sted.

Denne uttalelsen skal legges ved søknad om deling til Etat for byggesak og private planer.

Vi har normalt 3 ukers behandlingstid fra komplett søknad om deling av grunneiendom.

Skjema for deling av grunneiendom