Gå tilbake til:
Du er her:
kokevarsel

Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking ved mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i "føre-var"- prinsippet.

Ved ledningsbrudd, trykkfall eller mulig forurensning er rådet å gi kokevarsel.

Folkehelseinstituttets råd til privathusholdninger:

Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til:

 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
 • Isbiter
 • Kaffe
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss
 • Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel

Ukokt vann kan brukes til:

 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt.
 • Klesvask
 • Renhold i huset
 • Annet bruk hjemme
 • Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.

Alt vann som drikkes må være kokt

Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke et minutt.

En vannkoker vil normalt være tilstrekkelig.

Ved mistanke om forurensning følger vi følgende prosedyrer:

 • Vi tar prøver av vannet
 • Vi vurderer om det har vært situasjoner som kunne forårsake inntrengning av forurensninger på nettet
 • Vi kontrollerer at alle hygieniske barrierer ved vannbehandlingsanlegg har vært intakt hele tiden
 • Vi undersøker om det har vært spesielle aktiviteter eller hendelser i forsyningssystemet, f.eks vannledningsbrudd
 • Vi vurderer om det har vært trykkløse episoder (sterk tapping, brannvann, med mer) eller om det har vært anleggsarbeid på ledningsnettet
 • Sårbare punkter, blant annet høydebasseng og brannventiler bli kontrollert

Dersom vi har mistanke om forurensning, gir vi kokevarsel og setter i gang tiltak for utbedring, samt tar prøver nye av vannet.

Det tar ca. et døgn å få analysert vannprøver og få klarhet i om det virkelig er forurensning.

Film om kokevarsel

Hva gjør du når du får kokevarsel fra kommunen?