Vaktsentralen

Av og til opplever eller observerer man feil og mangler på vann og avløp, vei, park eller miljø i Bergen kommune. Disse kan du melde inn her

MELD INN FEIL TIL BERGEN KOMMUNE

Ved kritiske feil – ring Vaktsentralen på 55 56 78 15