Gå tilbake til:
Du er her:

Alrekstad skole er en alternativ skole som gir tilbud til elever med atferds- og samspillsproblematikk på 8. til 10. trinn. Elever kan søke om plass for deler av eller hele ungdomsskoletiden. Det er fortrinnsvis elever på 9. og 10. trinn som  blir prioritert.

Om undervisningen

Alrekstad skole er en avdeling under Bergen kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL).  Skolen følger de ordinære læreplanene med de avvikene som er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig skoletilbud. Undervisningen foregår i små grupper, og det blir lagt stor vekt på praktisk tilnærming i fagene. Elevene får et ordinært vitnemål etter 10. trinn.

Det kreves en sakkyndig vurdering som tilrår spesialundervisning i alle fag for å gi plass ved skolen.

Søknadsprosess

Eleven må ha behov for et helhetlig spesialpedagogisk tilbud. Før en elev søker plass på Alrekstad skole, må Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) vurdere elevens skolesituasjon og anbefale plass.

Foresatte søker på vegne av eleven. Elever over 15 år søker selv. Ta kontakt med hjemmeskolen ved behov for hjelp under søknadsprosessen. Du må legge ved en relevant sakkyndig vurdering og uttalelse fra hjemmeskolen til søknaden. Søknadsfrist for nytt skoleår er 15. april.  Du kan ellers sende søknad gjennom hele året.

Søknaden sender du til:  
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Etat for spesialpedagogiske tjenester
Postboks 7700
5020 Bergen

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om alternativt tilbud ved Alrekstad skole kan du kontakte:

  • Rektor ved elevens hjemmeskole.
  • Rektor ved Alrekstad skole. Telefon: 53033900. 
  • Etat for spesialpedagogiske tjenester ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.  Epost
Søknad om opptak i alternativ skole