Gå tilbake til:
Du er her:
Endre bruk eller bygge nye boenheter? Da må du søke om tillatelse.

Vann- og avløpsetaten må gi uttalelse når du skal endre bruken av et eksisterende bygg eller bygge nye boenheter.

Søknadskriterier og veiledning

Fyll ut skjemaet under og legg vår godkjenning ved i søknad til bygningsmyndigheten.

Kartutsnitt/situasjonsplan som viser tiltaket, må være vedlagt søknaden.

Behandlingstid

Vann- og avløpsetaten har normalt 3 ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad.

Behandlingstid

Vi beregner tre uker saksbehandlingstid.

Bruksendring/nye boenheter