Gå tilbake til:
Du er her:

Ved teknisk grensepåvisning klargjør vi eiendommens allerede eksisterende grenser.

Grensene blir ikke justert eller endret.

Hvem kan be om teknisk grensepåvisning, og hvordan bestiller du?

Oppmålingstjeneste/teknisk grensepåvisning kan rekvireres av:

  • Grunneier/hjemmelshaver
  • Fester
  • Rettighetshaver

Dersom du ønsker å bestille en teknisk grensepåvisning må du benytte bestillingsskjemaet på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at denne tjenesten er ikke en prioritert oppgave ved Kart- og oppmålingsavdelingen. Det kan derfor ta rundt 3-4 uker fra man bestiller til oppdraget blir utført.

Dette er en oppgave som også kan utføre av private landmålingsfirma

 

Øvrig informasjon

Grensene som skal påvises må tidligere være innmålt/koordinatorbestemt

med tilfredsstillende nøyaktighet. Dette står i målebrev, matrikkelbrev eller lignende.

Grensene merkes i terrenget med spraymaling, peler el. av Kart- og oppmålingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten. Naboer kalles ikke inn av oss.

Pris

Teknisk grensepåvisning faktureres etter medgått tid, eller etter avtale.

Minstepris for oppdrag er kr. 4.600 inkludert moms. Dette inkluderer 2 timer

innearbeid og 2 timer utearbeid. Per ekstra time med utearbeid betales kr.

1.400 inkludert moms.

Per ekstra time med innearbeid betales kr. 900,- inkludert moms. 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Tlf.: 55 56 63 10

Besøksadresse:

Johannes Bruns gate 12.

Kundesenteret i Autogården i Johannes Bruns gate er åpent for besøkende fra kl. 08-14, og telefoner besvares fra klokken 08-15.

Henvendelse/bestilling av oppmålingstjenester

Nyttig innhold