Gå tilbake til:
Du er her:

Ved teknisk grensepåvisning påviser vi eiendommens allerede eksisterende grenser ut i fra data hentet fra Matrikkelen

Grensene blir ikke justert eller endret.

Teknisk grensepåvisning kan kun utføres dersom eiendomsgrensene er nøyaktig innmålt tidligere.  

Grensene som skal påvises må tidligere være innmålt/koordinatorbestemt med tilfredsstillende nøyaktighet. Dette er oppgitt i målebrevet, matrikkelbrevet eller lignende.

Grensepunktet merkes i terrenget med spraymaling, peler eller likende av Kart- og oppmålingsavdelingen. Naboer kalles ikke inn av oss.

Grensepunktet merkes IKKE med offentlig godkjent grensemerker. Dersom du ønsker å få merket grensepunktet med offentlig godkjent grensemerke må det avholdes en oppmålingsforretning. Du finner mer informasjon om oppmålingsforretning her;  Bergen kommune - Oppmålingsforretning

Teknisk grensepåvisning kan rekvireres av:

 • Grunneier/hjemmelshaver
 • Fester
 • Rettighetshaver

Dersom du ønsker å bestille en teknisk grensepåvisning må du benytte bestillingsskjemaet på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at denne tjenesten er ikke en prioritert oppgave ved Kart- og oppmålingsavdelingen. Det kan derfor ta rundt 3-4 uker fra man bestiller til oppdraget blir utført.

Dette er en oppgave som også kan utføres av privat landmålingsfirma

 

Teknisk grensepåvisning faktureres etter medgått tid, eller etter avtale.

Minstepris for oppdrag er kr. 4.600 inkludert moms. Dette inkluderer 2 timer innearbeid og 2 timer utearbeid. 
Per ekstra time med utearbeid betales kr. 1.400 inkludert moms.
Per ekstra time med innearbeid betales kr. 900,- inkludert moms. 

 

 • Nye priser fra 1.1.2023;
  Minstepris for oppdrag; kr. 5.250,- inkludert moms
  Per ekstra time med utearbeid betales kr. 1.600,- inkludert moms
  Per ekstra time med innearbeid betales kr. 1.025,- inkludert moms
   

Brukervideoen for bruk av eiendomskartet i Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Eiendomskart:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Henvendelse/bestilling av oppmålingstjenester

Nyttig innhold