Gå tilbake til:
Du er her:

Et matrikkelbrev er en utskrift fra Matrikkelen (Norges offisiselle eiendomsregister) som viser alle registerte opplysninger om en konkret eiendom, inkludert grenseforholdet. 

Hvem kan bestille et matrikkelbrev og hvordan bestiller du?

Matrikkelbrev kan bestilles av:

  • Grunneier/hjemmelshaver
  • Fester

Matrikkelbrevet sendes via Altinn eller i posten. 

 

Bestilling sendes til:

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no 

 

eller til:

 

Plan- og bygningsetaten 

Postboks 7700

5020 Bergen 

Pris

Det er matrikkelforskriftens §16 som regulerer gebyret for utskrift av matrikkelbrev.

 

Utstedelse av matrikkelbrev.
 
 

 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Tlf.: 55 56 63 10.

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak i Bergen vil Plan- og bygningsetatens kundesenter være strengt fra og med 8. februar inntil videre. Telefoner besvares som vanlig melom klokken 08.00 og 15.00.