Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunens fastmerkeregister består av varig merkede punkt i terrenget. Koordinatene er bestemt i et geodetisk system som brukes som grunnlag ved geografisk kartlegging og måling. 

Kommunens fastmerker i Euref89 og NN2000 er tilgjengelig i Bergenskart

Grunnriss: 
Bergen kommune benytter det offisielle referansesystemet EUREF89 

Høyde: 
Bergen kommune benytter det offisielle høydesystemet NN2000. 

Data for fastmerkene er tilgjengelig i Bergenskart

 

Fastmerkene i terrenget er merket med ulike varige merker som bolt, rør, fast polygonkasse (med bolt ned i kassen) og polygonspiker. Noen av fastmerkene brukes som orienteringspunkt. Disse er mer synlige innretninger som søyler, master, kirketårn, varder, bardunsignal, piper og lignende. Alle punktene er identifisert med et entydig nummer i et fastmerkeregister.
 

Skjørstånipa
Søyle
Bilde: Seksjon Oppmåling 

Opplysninger om fastmerker i de offisielle referansesystemene Euref89 og NN2000 er tilgjengelig i Bergenskart

Kvaliteten på fastmerkene er ulik ut i fra hvordan og når de har blitt opprettet. Vi har nivellerte punkt, GNSS-målte punkt, trigonometrisk bestemte punkt og transformerte punkt. Transformerte punkt er ikke nymålt i Euref89 og/eller NN2000. De har derfor en kvalitet som kun kan brukes der det stilles mindre krav til nøyaktighet. Disse punktene er ikke tilgjengelig i Bergenskart

Har du behov for data på fastmerker i gammelt koordinatsystem (transformerte punkt) må du ta kontakt med Plan- og bygningsetaten

 

  • Omfattende fastmerkeopplysninger fra register faktureres etter medgått tid.
  • Etablering av nye fastmerker kun på skriftlig bestilling fra bedriftskunder. Etablering av nye fastmerker faktureres etter medgått tid

I fastmerkeregisteret vårt har vi i tillegg til data i de nye referansesystemene også data fra det gamle koordinatsystemet “Bergenhalvøen” (en variant av NGO1948), som består av ca 16.000 fastmerker og det gamle høydesystemet Nordnes null (NN1954).

I tillegg har vi en del transformerte punkt som ikke er nymålt i Euref89 og/eller NN2000, og har en kvalitet som kun kan brukes der det stilles mindre krav til nøyaktighet.

  • Bestilling av fastmerker i tidligere referansesystem, eller transformerte punkt faktureres etter medgått tid

Sjekk ut gebyrregulativet vårt for priser: Gebyrregulativet 2022, Plan- og bygningsetaten

For bestilling; kontakt Kart- og oppmålingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten