Gå tilbake til:
Du er her:
Skal du utføre sprøytearbeid i jordbæråkeren din, må du ha autorisasjonsbevis. Foto: Gerd Lithun

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler/gnagermidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler.

Målgruppe

Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles samme krav som ved første gangs utstedelse. Det er mulig å fornye autorisasjonen via Internett. Se Mattilsynets nettside: Nettbasert kurs for fornying av plantevernmiddelautorisasjon

Dersom du skal bruke profesjonelle gnagermidler på egen gård, må du i tillegg til autorisasjonsbevis for plantevernmidler, ta en tilleggseksamen for å bli godkjent bruker av disse preparatene.

Kriterier

Du må ha gjennomført et kurs og bestått eksamen, for å kunne få autorisasjonsbevis. Det er Mattilsynet som utsteder bevis. Kommunen bestiller bevisene. Du må kunne dokumentere et yrkesmessig behov for kjøp og bruk av midlene for at kommunen skal bestille autorisasjonsbevis til deg.

Den som kjøper eller bruker plantevernmidler/gnagermidler, har selv ansvar for å ha gyldig bevis, og for å følge annet regelverk for bruk av plantevernmidler/gnagermidler.

Leid arbeidshjelp?
Husk at det bare er den som har gjennomført kurs, bestått eksamen og fått bevis, som kan utføre sprøytearbeidet. Sesongarbeidere, leid arbeidshjelp eller familiemedlemmer kan ikke utføre sprøytearbeid eller legge ut gnagermidler. Mattilsynet har lagt til rette for at det skal være forholdsvis greit å få norsk autorisasjon dersom sesongarbeiderne har bevis fra sitt hjemland og kan dokumentere gode norskkunnskaper.

Veiledning

Norsk landbruksrådgiving Vest SA arrangerer kurs i Hordaland og Sogn og Fjordane. Se nettsiden:https://vest.nlr.no/ 
 

 

Søknadsfrist

Meld fra til Etat for landbruk når du har avlagt eksamen og har yrkesmessig behov for autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler/gnagermidler.

Se regelverk hos Mattilsynet