Varmepumpe

Søknadsfristen var 7.juni, og det er dessverre ikke lenger mulig å søke. Hvis du skal sende inn sluttrapport kan du følge lenken nederst på siden. 

Eiere av privat bolig i Bergen kan få støtte til å kjøpe inn og installere varmepumpe i eget hjem. Hensikten er å få ned energibruken fra bygg og boliger i Bergen. I 2023 er det satt av 14 500 000 kroner til denne tilskuddsordningen.  

 • Eiere av private boliger (enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller leilighet) i Bergen kommune. Boenheten må være godkjent som bolig av Bergen kommune.  
 • Eieren av boligen det gjelder kan bo i en annen kommune, men boligen hvor varmepumpen skal installeres, må være i Bergen kommune.  

Hvis du bor i sameie eller borettslag, bør du forhøre deg med styret om det er lov å sette opp varmepumpe og hvilke regler som gjelder. Vi har også en egen støtteordning for energitiltak i borettslag og sameier.  

Hvem kan ikke søke?

 • Leietakere.
 • Ordningen gjelder ikke for hytter eller andre fritidsboliger, garasjer eller næringsbygg, eller boliger utenfor Bergen kommune.   

Husholdninger med samlet inntekt over 750 000 kr: Inntil 6 000 kr
Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen, men ikke mer enn 6 000 kroner per varmepumpe.

 Husholdninger med samlet inntekt under 750 000 kr: Inntil 10 000 kr
Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen, men ikke mer enn 10 000 kroner per varmepumpe.

Tilskuddet må være utløsende

 • Det gis ikke støtte til varmepumper som allerede er kjøpt og/eller installert. Det er unntak for varmepumpen kjøpt etter 10. mai 2023, selv om kjøpet skjer før du eventuelt får tilsagn på støtte. Men man er ikke sikret støtte om man kjøper varmepumpe før man har fått tilsagnet.

Samlet inntekt under 750 000 kr

 • Dersom du søker om tilskudd basert på inntekt under 750 000 kr, må inntekten til alle som bor i husstanden dokumenteres i søknaden. Borteboende ungdommer som er registrert på adressen unntas.
 • Inntekt dokumenteres ved å laste opp skatteoppgjør. Du kan enkelt laste ned skatteoppgjøret ditt som PDF på nettsiden til Skatteetaten. 

Krav til varmepumpen

 • Du kan søke om støtte til kjøp og montering av luft-til-luft varmepumpe og luft-til-vann varmepumpe. Det gis ikke støtte til væske-til-vann varmepumper. For disse kan du søke om støtte fra ENOVA.
 • Det blir kun gitt støtte til én varmepumpe per boenhet. 
 • Varmepumpen må være installert av f-gass-sertifisert bedrift og f-gass sertifisert installatør med gyldig sertifikat. Egenmontering er ikke tillatt.  Du kan heller ikke kjøpe fra privatpersoner, eller kjøpe brukt varmepumpe. 
 • Av hensyn til naboer må utedelen av varmepumpen bli montert slik at støynivået er innenfor regelverket og norsk standard (NS8175). Informasjon om plassering og hensyn til støy finner du her.

Gis kun støtte til varmepumpe og installasjon

 • Det kan være nødvendig å oppgradere strømkapasiteten i boligen. Kostnader for dette blir ikke dekket av denne støtteordningen. 

 1. Åpne Tilskuddsportalen
 2. Hvis du ikke har søkt tilskudd før, må du opprette en bruker. Klikk på “opprett bruker”. Da vil du få tilsendt en e-post med lenke for å sette et selvvalgt passord. Husk å sjekke søppelpost, dersom du ikke kan se å ha mottatt e-posten.
 3. Trykk “Logg inn”. Da får du opp et eget valg på siden med utlysningsteksten hvor det står: “Opprett søknad”. Så må du skrive inn en prosjekttittel. Trykk deretter “Opprett nå”.
 4. Fyll ut søknadsskjemaet.

 • Hvis det kommer inn flere søknader enn det er midler til, blir det foretatt loddtrekning etter søknadsfristen. Husholdninger som har en samlet inntekt under 750 000 kr vil bli prioritert. 
 • Alle søkerne får skriftlig beskjed om de har fått innvilget støtte eller fått avslag.  Vi gir også beskjed hvis vilkårene ikke er oppfylt. 

 • Tilskuddsordningen er åpen for søkere i fire uker. Etter dette tar det ca 3 uker å behandle søknadene. Vi satser på å ha svart alle søkere innen utgangen av juni.  
 • Dersom du får tilskudd fra Bergen kommune vil du motta et tilsagnsbrev fra oss. Du kan gjerne kontakte selger og/eller montør av varmepumpe allerede nå, før du får tilsagn. 

 • Dersom du får tilskudd av oss og kjøper varmepumpe, må du sende inn dokumentasjon på kjøpet og lovlig montering av varmepumpen for å få utbetalt tilskuddet. Kvittering på kjøpet får du av forhandler, mens det er montør som gir deg et dokument som viser at varmepumpen er lovlig montert.  
 • Du må sende inn sluttrapport i søknadsportalen. For å gjøre det, må du være innlogget. Skjema for sluttrapport finner du under fanen som er merket “oppgaver”. Detaljert informasjon finner du i denne veiviseren: 
 • Etter at du har sendt inn rapport vil saksbehandlingen normalt ta inntil åtte uker. Om rapporten og de vedlagte kvitteringene er mangelfulle, vil det forlenge behandlingstiden noe. Hvis vi trenger mer dokumentasjon, blir du kontaktet på e-post eller telefon.    
 • Hvis dokumentasjonen er i orden, setter vi pengene inn på kontoen du oppga i søknaden. Følg med på kontoen din – vi sender ingen melding om utbetaling.     
 • Hvis vilkårene for å få støtte ikke er oppfylt, får du skriftlig beskjed om dette.  

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til klimaetaten@bergen.kommune.no 

Send inn sluttrapport