Byttekveld for sommerkjoler

4.oktober: Tilskuddsportalen er nå stengt ettersom vi har mottatt flere kvalifiserte søknader enn vi har tilgjengelige midler. Det er derfor ikke lenger mulig å søke. Alle vil få svar på sin søknad innen utgangen av uke 41. 

Gjenbruksuken 2023 har som formål å synliggjøre mangfoldet som finnes innen ombruk, reparasjon, utlån- og deleordninger og andre sirkulære løsninger.

Bergen kommune har satt av totalt 175 000 kr til frivillige organisasjoner som gjennomfører arrangementer under Gjenbruksuken.

Frivillige organisasjoner med en folkeregistrert adresse i Bergen kommune.

Arrangementet må ha som hovedformål å bidra til redusert materielt forbruk og avfallsmengde. Les gjerne mer under satsing 09 «Redusere klimafotavtrykket» i Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen 2022-2030 (s.58-61).

Eksempler på arrangementer kan være klesbytting, kurs i reparasjon av elektronikk, workshop om matsvinn, panelsamtale om politiske virkemidler osv. Her er vi åpne for et bredt spekter av innfallsvinkler.

Se gjerne videoene under for inspirasjon, eller les om de ulike arrangementene som ble gjennomført i 2022

 • Arrangementet må gjennomføres i tidsperioden 18.november – 24.november 2023.
 • Hvert arrangement støttes med opptil 10.000 kr.
 • Hver organisasjon kan maks få innvilget støtte til 2 stk arrangementer.
 • Det er et ønske om at aktivitetene som gjennomføres under Gjenbruksuken er gratis eller har en symbolsk pris. 
 • Arrangementet må meldes inn som en del av det offisielle programmet til Gjenbruken: https://www.bir.no/gjenbruksuken/informasjon-til-medarrangoerer/. Fristen er 16. oktober 2023. 
 • Markedsføring av arrangementet må skje i tråd med den grafiske profilen til Gjenbruksuken. Ved tildelt støtte vil dere få tilsendt logo og annet grafisk innhold. 

 • Maks et arrangement per søknad. Hvis dere vil søke om støtte til to arrangementer, må dere sende inn to separate søknader. 
 • Kort beskrivelse av arrangementet: Tid, sted, type aktivitet, målgruppe osv. 
 • Kort beskrivelse av hvordan arrangementet kan bidra til redusert materielt forbruk og avfallsmengde.
 • Enkelt budsjett (for eksempel leie av lokale, foredragsholdere, utstyr, bevertning etc). 

 • Søknadsportalen åpner mandag 11.september kl 09. 
 • Søknadene behandles fortløpende etter førstemann-til-mølla prinsippet, med siste frist for innsendelse av søknad mandag 9.oktober. 
 • Dersom potten blir brukt opp før 9.oktober stenges søknadsportalen.

Søkere kan forvente svar innen 2 uker. Utbetaling skjer så snart søknaden er innvilget.

Dersom prosjektet blir avlyst, utsatt eller vesentlig endret, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Bergen kommune.

Det skal leveres en kort rapport i etterkant av arrangementet med informasjon om hvordan gjennomføringen foregikk, hva pengene ble brukt til og et bilde fra arrangementet. Rapporten må leveres innen 15.01.2024.  

Ta kontakt med Klimaetaten dersom dere har spørsmål til tilskuddsordningen. E-postklimaetaten@bergen.kommune.no

Søknadsskjema