Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan klage på forurensning og forsøpling.  Her ser du hvor du skal rette klagen.

Dette kan du klage på

Ulike saker skal meldes ulike steder:

Disse sakene kan du melde på skjemaet under:

  • Lagring av gjenstander som medfører høy sannsynlighet for forurensning, for eksempel usikrede kjemikalier eller gamle bilvrak, anleggskjøretøy eller bildeler .
  • Ulovlige søppelfyllinger, for eksempel at noen lagrer søppel på sin egen eiendom, eller at noen har dumpet søppel i naturen.
  • Avfall som med stor sannsynlighet kan føre til ulykker.
  • Asbestsanering som utføres av privatpersoner, og som kan spre asbestfibre til naboer. Dersom asbestsaneringen utføres av et firma, kontakt Arbeidstilsynet.
  • Lokal luftforurensning, fra for eksempel bygg-, anlegg- eller industrivirksomhet.

Sakene som meldes på skjema sendes til avdelingen Miljørettet helsevern i Bergen kommune. På grunn av begrenset kapasitet kan ikke Miljørettet helsevern behandle alle klagene som kommer inn. Dette gjelder for eksempel hageavfall, lagring av gamle materialer som ikke forårsaker forurensning, eller at naboen setter søppelposer utenfor døren i en kort periode. Du vil uansett få et svar innen tre uker om hva vi gjør med saken. 

Slik klager du

Dersom saken gjelder avfall på offentlig eiendom, forsøk først å kontakte avdelingen som drifter eiendommen, og kontakt oss dersom saken ikke løser seg innen rimelig tid. Dersom du er usikker på hvilken avdeling du skal kontakte kan du klage via kommunens feilmeldingstjeneste. Da vil saken sendes videre til riktig instans i kommunen. 

Du må sende skriftlig klage, enten via det elektroniske skjemaet under, eventuelt på e-post til mhv@bergen.kommune.no, eller som brevpost til Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen. Ikke bruk e-post dersom klagen inneholder sensitive personopplysninger. 

Som klager har du  i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Etter at vi har mottatt en berettighet klage innkaller vi grunneier eller den som forurenser/forsøpler til befaring. Dersom det er grunnlag for det pålegger vi den som er ansvarlig for forurensningen/forsøplingen å rydde opp innen en frist. Dersom det er ukjent hvem som har etterlatt forurensende avfall, pålegger vi grunneier å rydde opp. Du som klager får informasjon om hva vi gjør med saken. 

Klage på forurensning og forsøpling