Gå tilbake til:
Du er her:
To sauer i solen.

Her finner du oversikt over både statlige og kommunale landbrukstilskudd. Kontakt gjerne landbrukskontoret før du søker eller dersom du har spørsmål til ordningene.

Oversikt over søknadsfrister

På denne siden finner du alle søknadsfristene for tilskuddsordningene som forvaltes av Etat for landbruk:

Bergen kommune - Søknadsfrister i landbruket

 

Tilskudd til investeringer på landbrukseiendommer

Innovasjon Norge har ansvaret for statlig tilskudd til en rekke investeringer som gjøres tilknyttet landbrukseiendommer. 

Kriterier for tilskudd
Innovasjon Norge kan gi støtte til eier av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang. 

Innovasjon Norge har blant annet ordninger knyttet til:

  • Tradisjonelt landbruk
  • Tilleggsnæringer
  • Bolig på gårdsbruk
  • Fornybar energi i landbruket
  • Vekstfinansiering (matopplevelser, Inn på tunet, grønt reiseliv, osv.)
  • Bedriftsnettverk
  • Omdømmeaktivitet
  • Bioøkonomiprosjekter
  • Kurs og kompetanse
  • m.m.

Finn ut om du kvalifiserer for tilskuddsordningene og les mer på Innovasjon Norge sin nettside: 

Landbruk (innovasjonnorge.no)

Kontakt Etat for landbruk

På denne siden finner du kontaktinformasjonen til Etat for landbruk:

Bergen kommune - Kontakt