Gå tilbake til:
Du er her:

Alle virksomheter med solarier må melde fra til Miljørettet helsevern om hvor mange solsenger de har. Dette gjelder både solsentre, og andre virksomheter som tilbyr solarium til kunder eller ansatte.

Når må du melde fra, og til hvem?

Virksomheten må melde fra før solariet tas i bruk, ved vesentlige endringer (for eksempel i antall solarier) og når solariet legges ned.

Det er også meldeplikt til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Meldeplikten gjelder ikke solarier i private hjem som ikke er tilgjengelig for allmennheten.

Meld fra til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet.

Eiers ansvar

Eier har ansvar for at regelverket om hygiene og stråling overholdes. Blant annet må det være håndvask og utstyr for renhold av solsengene, og virksomhetene må ha tilfredsstillende renhold og ventilasjon.

Solsengene skal ha UV-rør som er lovlige og riktig merket, det skal være korrekte opplysninger om anbefalt solingstid, personer under 18 år skal ikke ha adgang og det må være beskyttelsesbriller tilgjengelig.

Tilsyn fra Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern fører tilsyn med solarier når vi mottar klage eller melding om helseskade, og når Statens strålevern tar initiativ til tilsynskampanjer. 

Meldeskjema for solarier