Gå tilbake til:
Du er her:

I henhold til alkoholloven § 1-6 annet ledd annet punktum har kommunen mulighet til å gi bevilling for en bestemt del av året og for en enkelt bestemt anledning.

 

 

Du må søke om skjenkebevilling for en enkeltanledning hvis du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.

 

Kontor for skjenkesaker behandler søknadene fortløpende og uten søknadsfrist, men søk i god tid før arrangementet finner sted.

For bevilling for enkeltanledninger er behandlingstiden inntil fire uker. 

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning eller bestemt del av året, innhenter kommunen uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Send klagen til Kntor for skjenkesaker i Bergen kommune, som igjen sender den videre til Fylkesmannen. Det er Fylkesmannen som behandler klagen.

Se alkoholloven § 1-6 for enkeltanledninger

Mer om bevilling for en enkeltanledning

Gebyrsatsen for bevilling for en enkeltanledning blir satt for søknad.

Størrelsen på gebyret reguleres av størrelsen og omfanget av anledningen.

For skjenking av alkohol for en enkeltanledning ,utenom store anledninger, kan kommunen kreve et gebyr på kr. 5800,- i 2023.

Ved store anledninger kreves det innlevering av omsetning per liter. Gebyret regnes da ut ifra satsene i alkoholforskriften § 6-2.

 

 

Bevillingsgebyr salgs- og skjenkebevillinger

Gebyret vil bli fakturert i ettertid.

 

Skjenkebevilling for en enkeltanledning