Gå tilbake til:
Du er her:

For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen er det utviklet kurs som gir kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering for dem som jobber i utelivsbransjen. Målet er å gi innbyggerne gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker i lokalmiljøet.

Koronatiltak for ansvarlig alkoholservering

For å minske mulighet for smitte av koronavirus er vårens AV kurs (ansvarlig vertskap) avlyst. Skjenkesteder gis anledning til å bruke arbeidstakere som ikke har gjennomført AV kurs i perioden frem til vi igjen kan tilby AV kurs. En del av kurset er nettkurs. Denne delen er fortsatt mulig å ta.

Det må fortsatt meldes på ansatte. Skjenkesteder som melder inn deltakere til AV kurs vil bli tilskrevet når vi igjen kan tilby AV kurs.

Ta gjerne nettkurset, det må man ha tatt for å få godkjent Ansvarlig vertskapskurs når det åpnes opp for ordinær kursavholdelse.

Nettkurset arrangeres av KoRus-Øst (kompetansessenter rus-region øst)

Her er lenke til deres nettside med mulighet for påmelding:  NETTKURS

 

Påmelding AV-kurs

Påmelding skjer via påmeldingsskjema som sendes inn på mail til : skjenkesaker@bergen.kommune.no

Kursavgiften blir utfakturert etter påmelding, innbetalt kursavgift refunderes ikke dersom avmelding skjer mindre enn uke før kurset avholdes.

De som er meldt på vil få bekreftelse på dette, bekreftelsen legges i internkontrollen.

Påmelding er bindende.

 

Påmelding til nettkurset

Nettkurset arrangeres av KoRus-Øst (kompetansessenter rus-region øst)

Her er lenke til deres nettside med mulighet for påmelding:  NETTKURS

 

Informasjon om kurset

For å minske mulighet for smitte av Koronavirus, avlyser Bergen kommune ved Kontor for skjenkesaker vårens AV kurs.

Skjenkesteder gis anledning til å bruke arbeidstakere som ikke har gjennomført AV kurs i perioden frem til vi igjen kan tilby AV kurs.

Skjenkesteder som melder inn deltakere til AV kurs vil bli tilskrevet når vi igjen kan tilby AV kurs.

Fra 1. oktober 2016 har Bergen kommune utarbeidet nytt Ansvarlig Vertskapskurs (AV kurs).

Kurset består av 2 deler.

Informasjon om Ansvarlig Vertskapskurs.

Denne informasjonen deles ut til alle deltagere på kurset

Del 1 består av kurskveld på 5 timer. Kurskvelden er på norsk.

Del 2 består av nettbasert studium med netteksamen. (Nettbasert studium og eksamen kan tas på norsk eller engelsk.  Pris kr. 300,-)

For å gjennomføre AV kurs og motta kursbevis, gjøres følgende:

Oppmelding på eget skjema, dette finnes på Kontor for skjenkesakers hjemmeside eller fås ved fremmøte på kontoret. (Samme påmeldingskjema som tidligere)

Møt frem til kursdato. (Alle påmeldte tilskrives på mail vedrørende kursstart.)

 

I tillegg til kurskveld tas nettbasert studium med eksamen.

For å ta nettkurset - gå inn her : NETTKURS

Ta med legitimasjon (bankbevis, førerkort eller pass)  og bevis for gjennomført eksamen av nettkurs, og møt fram på Kontor for skjenkesaker for registrering. (Personlig fremmøte). Først da er AV kurs gjennomført.

Kontor for skjenkesaker skriver da ut kursbevis for gjennomført Ansvarlig Vertskapskurs.

Kursbevis kan hentes mandag til fredag, mellom klokken 09.00 – 14.00.

Pris

Kursavgift er kr. 1200,- (Faktureres i etterkant av kurset)

I tillegg tilkommer nettkurs med eksamen, kr. 300,-. Nettkurset kan tas før eller etter kurset,

Nettkurs er nødvendig for å få fullført kurset.

 

Retningslinjer

Utvidet skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1 - 3 til kl. 02.30/ 03.00, kan utøves ved steder der alle, minst to personer, som arbeider med servering av alkohol, eller som arbeider som vakter eller sikkerhetspersonale etter kl. 24.00 har gjennomgått kursopplegget for Ansvarlig Akoholhåndtering.

Ved steder som skjenker frem til kl. 02.30/ 03.00 og hvor det er 18-års aldersgrense skal det være minst tre ansatte tilstede fra kl. 24.00 til stedet stenger. Disse tre må ha gjennomgått enten dørvaktkurs eller kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering i Bergen. 

Utvidet skjenketid kan utøves på studentsteder kan utøves ved steder der, minst to personer, som arbeider med servering av alkohol, eller som arbeider som vakter eller sikkerhetspersonale etter kl. 24.00, har gjennomgått kursopplegget for Ansvarlig Alkoholhåndtering.

 

 

Lesestoff

Lesestoff til ansvarlig vertskapskurs/ansvarlig alkoholhåndtering, norsk/engelsk,  finner man det HER

Praktisere utvidet skjenketid til kl. 02:30 i Bergen kommune

Skjenkesteder som ønsker dette må ta kontakt med Kontor for skjenkesaker.

Vilkår for å få utvidet skjenketid:

Alle ansatte som skjenker eller serverer alkoholholdig drikk må ha Ansvarlig Akoholhåndtering kurs fra Bergen kommune. De skal være påmeldt kurs fra første arbeidsdag.

Skjenkestedet skal ha min. 2 ansatte på jobb etter kl.24:00, alle dager.     Disse må ha fullført  kurs i Ansvarlig Akoholhåndtering

På steder med 18 års aldersgrense skal det minst være 3 personer på jobb. Disse må ha fullført  kurs i Ansvarlig Akoholhåndtering