Gå tilbake til:
Du er her:

Kontor for skjenkesaker kontrollerer salgs- og skjenkestedene for alkohol i Bergen kommune. Målet er å sikre at bevillingshaverne etterlever alkohollovens bestemmelser, og sikre likebehandling av skjenkestedene. Kontroller ved salgs- og skjenkesteder kan foregå åpent eller anonymt. 

Om skjenkekontroll

Alle salgs- og skjenkesteder kontrolleres så ofte som behovet tilsier, men minst én gang per år. Det skal foretas minimum tre ganger så mange kontroller som det er bevillinger.

Det er ingen øvre grense for hvor mange ganger et sted kan kontrolleres per år.

Bystyret i Bergen har vedtatt å prioritere kontroller ved steder som henvender seg til et ungt publikum, steder som har mye besøk og steder som skjenker frem til kl. 02.30.

Bystyret i Bergen har også vedtatt retningslinjer for reaksjoner ved overtredelser av alkoholloven. Retningslinjenes utgangspunkt er at en bevilling inndras dersom det har skjedd alvorlige brudd på alkoholloven.

Ved mindre grove brudd sender Kontor for skjenkesaker en skriftlig advarsel eller prikktildeling til bevillingshaver.

Ved avslutningen av kontrollene skal kontrollørene alltid legitimere seg. Kontrollørene har egne identitetskort som viser at de er engasjert som skjenkekontrollører i Bergen kommune.

Dette undersøker kontrollørene

Kontrollørene skal først og fremst kontrollere at skjenkesteder

 • ikke skjenker alkohol til personer under 18 år
   
 • ikke skjenker brennevin til personer under 20 år
   
 • ikke skjenker alkohol til personer som er åpenbart påvirket
   
 • kun serverer alkohol innenfor de vedtatte salgs- og skjenketider
   
 • overholder alkoholreklameforbudet.

Lover og retningslinjer

I henhold til alkoholloven og dens forskrifter skal kommunen foreta kontroller med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger i kommunen.

Lover

Retningslinjer