Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du ønsker å servere alkoholholdig drikke i et lukket selskap må du søke kommunen om ambulerende skjenkebevilling.

Ambulerende skjenkebevilling må du ha ved skjenking i lukkede selskaper, som bryllup, konfirmasjoner, jubileum og lignende.

Deltagerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Arrangementet er ikke tilgjengelig for utenforstående, heller ikke med påmelding. 

Du må søke ambulerende bevilling dersom én eller flere av følgende forutsetninger er til stede:

  • Dersom man leier lokale pluss flere tjenester av utleier (vasking, servering o.l.).

  • Dersom man tar betalt for alkohol.

  • Dersom lokalet der festen skal holdes, har en serveringsbevilling.

Kontor for skjenkesaker behandler søknadene fortløpende og uten søknadsfrist, men søk i god tid før arrangementet finner sted.

Søknader om ambulerende bevillinger må være kommet inn til Kontor for skjenkesaker senest en uke før arrangementet.

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Send klagen til Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune, som igjen sender den videre til Fylkesmannen. Det er Fylkesmannen som behandler klagen.

Se alkoholloven § 4-5 for ambulerende skjenkebevilling.

Lover

Mer om ambulerende skjenkebevilling

Forskrifter

 

Gebyrsatsen er i 2022 kr. 400,-

Gebyret vil bli fakturert i ettertid.

Søknadsskjema for Ambulerende skjenkebevilling