Gå tilbake til:
Du er her:

Er du ansatt i Bemanningstjenester i Bergen kommune, lønnes du ut fra gjeldende avtaleverk. Her finner du informasjon om lønnsberegning, lønnsutbetaling og timelister.  Lønnsslippene dine finner du ved å logge inn på www.bergen.kommune.no/minside

Som ansatt i Bemanningstjenester i Bergen kommune, lønnes du ut fra gjeldende avtaleverk.

Det er din tidligere arbeidserfaring som avgjør hvilket lønnstrinn du starter på. Summen av tidligere arbeidserfaring etter fylte 18 år utgjør din lønnsansiennitet. For at vi skal kunne beregne riktig lønnsansiennitet, er vi avhengig av at du leverer kopi av attester som dokumenterer periodene du har vært ansatt, samt stillingsprosent/antall timer i hver jobb.

Det er din plikt som ansatt å kontakte oss dersom du mener din lønnsansiennitet ikke er korrekt utregnet, eller dersom du har attester som du ønsker å etterlevere. Ansienniteten din vil da bli rettet opp, men ikke med tilbakevirkende kraft.

Timene du har arbeidet i perioden fra og med 20. i én måned til og med den 19. i neste måned, utbetales den 12. i måneden etterpå.

Grunnlaget for utbetalingen er vaktene som er registrert i kalenderen din i LifeCare i nevnte periode. Om du finner feil i vaktene dine i kalenderen, er det derfor viktig at du varsler oss før lønnsutbetaling, slik at vi kan få rettet opp i dette.

Du finner mer informasjon om LifeCare ved å gå inn på de interne sidene til ansatte i Bergen kommune.

Lønnsslippene dine finner du ved å logge inn på www.bergen.kommune.no/minside