Gå tilbake til:
Du er her:

Utsettes du for skader, ulykker eller lignende uønskede hendelser, skal dette meldes til tjenestestedet der du er i arbeid.

Bemanningstjenester er arbeidsgiver og har således arbeidsgiveransvar. Dersom det oppstår uønskede hendelser, må dette likevel meldes til tjenestestedet som vil håndtere dette etter gjeldende rutiner. Eksempel på dette kan være skader, ulykker etc.