Gå tilbake til:
Du er her:

Det er to ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub. Alle kan ta kunnskapsprøven. For å være styrer eller stedfortreder må du ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Koronatiltak og midlertidige løsninger for bevilling

Der det er søkt om serveringsbevilling og det er kun bestått kunnskapsprøve som gjenstår, kan det søkes om dispensasjon. Dette kan søkes om til saksbehandler.

Ved eksisterende bevilling
Endring av styrer og stedfortreder blir saksbehandlet fortløpende.

Dersom endringen ikke blir godkjent blir søker/bevillingshaver orientert om dette.

Der kunnskapsprøven ikke er avlagt sendes det ut nytt bevillingsdokument når det er åpnet opp for å gjennomføre prøver og prøven er bestått.

Bestille tid for avleggelse av prøven

Prøvedager er mandag - fredag  kl 09:00 og kl 13:00

Send mail til Kontor for skjenkesaker for påmelding.

Eller ring 53035775

Hvor tar du prøvene?

Kontor for skjenkesaker sine lokaler.

Strandgaten 5, 5.etg. 5020 Bergen.

Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøvene

  • Vi har prøveavleggelser mandag -fredag klokken 09:00 og 13:00.
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).
  • Det koster 400 kroner per prøve. Du kan kun betale med  bankkort.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk, men du kan bruke norsk ordbok.
  • Bestilling av time gjøres på mail til Kontor for skjenkesaker eller ring 53035775

Hva er pensum?

  • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
  • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" kan du kjøpe på vinn.no.

Lover og forskrifter

Se alkoholforskriften kapittel 5: Kunnskapsprøve

Lover

Forskrifter

 

Tilrettelegging ved spesielle behov

Vi tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre.

Det er mulig å be om ekstra tid til å gjennomføre prøvene.

Dette bør avtales på forhånd ved å sende epost til skjenkesaker@bergen.kommune.no

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen.

Du vil få utlevert prøvebevis ved bestått prøve.