Gå tilbake til:
Du er her:

Serveringssteder må ha en daglig leder og vedkommende må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.  Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder må ha bestått etablererprøven og ha fylt 18 år.

Bestille tid for å avlegge prøven

Prøvedager er  mandag til fredag  kl 09:00 og kl 13:00.

Send mail til Kontor for skjenkesaker

Eller ring 53035775

Hvor tar du prøven?

Kontor for skjenkesaker sine lokaler.

Strandgaten 5, 5.etg. 5020 Bergen.

Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

  • Vi har prøveavleggelser mandag - fredag klokken 09:00 og 13:00.
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).
  • Det koster 400 kroner. Du kan kun betale med  bankkort.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.
  • Bestilling av time gjøres på mail til Kontor for skjenkesaker eller ring 53035775

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN (vinn.no)https://www.vinn.no/

Etablererprøven er en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve ved for eksempel lesevansker/dysleksi kan gis.

Behovet må dokumenteres med legerklæring. 

Maksimal utvidelse er 30 min.

Dette bør avtales på forhånd ved å sende epost til skjenkesaker@bergen.kommune.no

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Du vil få utlevert prøvebevis ved bestått prøve.