Gå tilbake til:
Du er her:

Etat for bygg og eiendom og Etat for utbygging har utarbeidet en serie dokumenter som viser hvilke standardkrav som stilles til leverandører i kommunens byggeprosjekter.

Her finner du anvisere som er utgått, men som kan være aktuelle for pågående prosjekt eller kontrakter som er inngått på tidligere tidspunkt.

Hoveddokument - Bygning og tekniske anlegg

Hoveddokumentet hadde gyldighet fra 25.10.17-06.06.19. Kapittelet om el-kraft var gyldig i perioden 01.02.2009 - 25.10.2017.

Tillegg