Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

 

Tilskudd gis til

 

  • prosjektplanlegging
  • tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet
  • tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning.

Kriterier

  • Landbrukseiendommen må ha en tilskuddsberettiget produksjon.
  • Vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (§§ 2, 3 eller 4) må være oppfylt.
  • Vilkårene i forskrift om gjødselsplanlegging må være oppfylt.
  • Det skal føres journal over plantevernmidler som brukes.
  • Det må legges frem et kart over de disponible arealene for jordbruk, men også arealer med kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold eller som er i risikosonen miljømessig.

Søknad og frister

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.
Her er en liten film som viser hvordan du fyller inn det elektroniske skjemaet: Instruksjonsfilm for søker.
Alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til din innboks i Altinn.

Søknadsfrist er 1. mars