Gå tilbake til:
Du er her:
Sau i solen

Skal du overdra eller erverve en eiendom? Du søker om konsesjon dersom du ønsker å kjøpe en landbrukseiendom som er større enn 100 dekar og/eller har mer  enn 35 dekar fulldyrket/overflatedyrket jord. En del eiendommer er fritatt for konsesjon. 

 

Hvordan søke

Skjema:

Lenke til Landbruksdirektoratets nettside, der du finner aktuelle skjema:
Landbruksdirektoratet, ordninger for eiendom

 

Innsending:

Egenerklæring om konsesjonsfrihet: Alle skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom skal sendes til Plan - og bygningsetaten i Bergen kommune, Boks 7700, 5020 Bergen.  Du kan også sende til elektronisk postmottak hos Plan- og bygningsetaten i Bergen - se lenke for kontaktopplysninger: 
Plan- og bygningsetaten i Bergen

Søknad om konsesjon: Søknaden sendes til Etat for landbruk, som behandler søknaden. Vi oppfordrer til å bruke vårt elektroniske postmottak: landbruk@bergen.kommune.no

Ønsker du å sende søknaden i brev, er adressen: Etat for landbruk, Bergen kommune, boks 7700, 5020 Bergen.

Følgende vedlegg skal skal sendes sammen med konsesjonssøknaden:

  • Salgskontrakt
  • Takst/Verdivurdering
  • Salgsoppgave
  • Eventuelt andre aktuelle dokument i saken

Det er gebyr for saksbehandling hos Etat for landbruk.
 

Utfyllende informasjon hos landbruksdirektoratet

Se utfyllende informasjon om konsesjon på Landbruksdirektoratet:

Konsesjon på eiendom - Landbruksdirektoratet

 

Priser for saksbehandling etter konsesjonsloven

Nasjonal forskrift:

Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

 

Lokale regler:

Spesifisert vedtak fra Bergen kommune om gebyr for konsesjonsbehandling.