Gå tilbake til:
Du er her:

Hvert år vedtar bystyret satsene for egenbetaling og gebyrer i Bergen kommune. Her kan du laste ned oversikten over hva det koster å bruke kommunens tjenester. 

Du finner også oversikten i budsjettdokumentene:
Oversikt over gebyr og egenbetalinger 2021 
 

Oversikt over avgifter og egenbetalinger 2021