Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis flere eier en eiendom, er det mulig å endre hvem av eierne som skal motta faktura fra kommunen. En hjemmelshaver er det samme som eier av en eiendom. Endringen vil gjelde ved nye fakturakrav.

Dersom eiendommen er solgt på blanco-skjøte, må kopi av salgskontrakt legges ved.

Endre hjemmelshaver for faktura av kommunale gebyrer og eiendomsskatt