Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan endre hvem som skal motta faktura for kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Dette gjelder eiendomsskatt, samt gebyr for vann og avløp, renovasjon og feie og tilsyn.

Når får endringen effekt?

Endring får kun virkning for fakturakrav som kommer etter at endringen er gjennomført.

Hva skjer ved manglende betaling?

Ved manglende betaling av faktura, vil purring og varsel om inkasso sendes kunden (juridisk ansvarlig for kravet), ikke fakturamottaker.

Endre mottaker av faktura for kommunale gebyr og eiendomsskatt