Gå tilbake til:
Du er her:
Logoene til løsninger for å motta regning fra kommunen

Har du fått regning fra Bergen kommune?

Husk at spørsmål om fakturagrunnlaget må rettes til den enkelte fagavdeling. Les mer her om hvordan du kan betale en regning, endre regningsmottaker eller skaffe deg oversikt over regningene dine.

Har du spørsmål om innholdet i regningen?

Spørsmål om innhold retter du til fagetaten. Du finner kontaktinformasjon til fagetaten under kundenavn/adresse eller på baksiden av regningen (faktura).

Vær oppmerksom på at regningen kan gå over flere sider. Øverst til høyre på den første siden ser du hvor mange sider det er til sammen. På første side ser du totalbeløpet for hele regningen.

Har du spørsmål om selve betalingen?

Kontakt LRS Betalingsservice på telefon: 53030800 (tastevalg 2) eller
e-post: betaling@bergen.kommune.no

Har du betalt for mye i eiendomsskatt eller kommunale avgifter? Da betaler vi tilbake det du har tilgode. Pengene får du på kontoen du betalte fra.

Betale regninger med eFaktura og AvtaleGiro

Med eFaktura mottar du regning fra Bergen kommune rett i nettbanken. Du finner regningen som PDF-vedlegg. Du bør åpne og kontrollere fakturaen før du godkjenner betalingen.

Du kan kombinere eFaktura og Avtalegiro. Da blir betalingen trukket automatisk fra kontoen ved forfall. Du trenger ikke godkjenne regningen i nettbanken.

Motta regninger i Vipps og Digipost

Motta regning i Vipps

Det er mulig å betale regninger fra Bergen kommune i Vipps-appen. Det er noen begrensninger:  Du kan ikke bruke Vipps til å betale for parkeringsgebyr, boligsoneparkering, piggdekkoblat, husleie for kommunal bolig og restskatt.

Dersom du ønsker å motta fakturaen på Vipps, må du avslutte AvtaleGiro-avtalen i nettbanken din.

Hvis du ikke ønsker å motta faktura i Vipps, må du selv avslutte dette ved å endre innstillingene i appen din. Da går du inn på profil og betalingsvalg. Her velger du mellom motta regninger i Vipps og få eFaktura i Vipps. 

Motta regning i Digipost

Du kan også motta faktura i den digitale postkassen Digipost. Tjenesten er ikke tilgjengelig for eBoks. 

 

Hvilken konto skal regninger betales til?

Alle regninger fra Bergen kommune skal betales til bankkonto 5210.05.39187.

Bruk kundeidentifikasjon (KID-referanse) ved betaling. Mangler du KID, skriv kundenummeret, fakturanummer eller hva regningen gjelder. 

Betaling fra utlandet (IBAN OG SWIFT)

Ved betaling fra utenlandsk bank, bruk en av følgende bankadressekoder for å identifisere mottakende valutabank i Norge:

  • IBAN-kode: NO4752100539187 
  • SWIFT/BIC-adresse: DNBANOKKXXX.

Når forfaller kommunale regninger?

Som hovedregel er forfall for å betale kommunale gebyrer og eiendomsskatt fordelt på fire kvartaler i løpet av avgiftsåret:

  • 20. februar
  • 20. mai
  • 20. august
  • 20. november

Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente etter til en hver tid gjeldende satser.

 

Betalingsutsettelse

Alle fakturaer fra Bergen kommune skal som hovedregel betales i sin helhet innen oppgitt frist. Dersom du av ulike årsaker likevel ønsker å søke om betalingsutsettelse, kan du søke om utsettelse i inntil 3 måneder.

Søknadsskjema for betalingsutsettelse (person)

Søknadsskjema for betalingsutsettelse (organisasjon)

Unngå at andre ufrivillig får dine regninger i nettbanken

Dersom andre betaler regninger fra Bergen kommune for deg, har de mulighet for å inngå eFakturaavtale på ditt kundenummer (eFaktura-referanse) i nettbanken.

Vær oppmerksom på at alle fremtidige eFaktura blir sendt til den som har opprettet avtalen.

Kontroll av avtaleregisteret i nettbanken

Har du flere aktive eFakturaavtaler med Bergen kommune, betyr det at du har inngått avtaler for andre personer i tillegg til deg selv.

Slik kontrollerer du:

  • Åpne PDF-vedlegget fra tidligere regninger
  • Sjekk navn og kundenummer på regningen. 
  • Avslutt avtaler som er inngått ved en feil.

Vet du om andre har betalt en regning fra Bergen kommune for deg, bør du kontakte den det gjelder. Du må be vedkommende kontrollere avtaleregisteret i nettbanken. Avslutt alle avtaler som er inngått ved en feil.

Kan jeg overføre eFakturaavtalen til meg når en annen har inngått den?

Så lenge avtalen er aktiv i nettbanken til en annen person, er den blokkert for deg. Personen, som har inngått avtalen, må avslutte den. Etter noen dager kan du inngå eFakturaavtale på din referanse.

Vergefullmakt når du opptrer på andres vegne

Dersom du representerer en annen person i kraft av å være verge, må du sende vergefullmakt til Lønns- og regnskapssenteret. Mandatet i vergefullmakten vil gi deg som verge mulighet til å kommunisere med Lønns- og regnskapssenteret i saker som gjelder den personen du er verge for.

Se regningene dine på Min side