Gå tilbake til:
Du er her:
Logoene til løsninger for å motta regning fra kommunen

ENDRINGER I EFAKTURA: Bergen kommune har gått over til bankenes nye løsning for eFaktura. Det betyr at alle som ønsker å motta eFaktura må gi en generell aksept for dette i nettbanken. Dette kan bety noe for deg som mottar faktura for Bergen kommune. Les mer under avsnittet eFaktura: «Ja takk til alle»/»Alltid eFaktura»

Har du fått regning fra Bergen kommune? Husk at spørsmål om fakturagrunnlaget må rettes til den enkelte fagavdeling. Les mer her om hvordan du kan betale en regning, endre regningsmottaker eller skaffe deg oversikt over regningene dine.

Kundesenter for betaling og inkasso har telefon 530 30 800.

eFaktura: «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura»

Bergen kommune har gått over på den nye løsningen for eFaktura. Det betyr at alle som ønsker å motta eFaktura må gi en generell aksept for dette. Avhengig av bank blir dette kalt «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura». 

Dette kan ha betydning for deg som mottar faktura fra Bergen kommune, enten du gjør det på vegne av deg selv eller andre.

Tidligere fikk jeg eFaktura, men nå mottar jeg ikke lenger faktura i nettbanken
Du må inngå avtale om «Ja takk til alle»/Alltid eFaktura» i nettbanken eller i din betalingsapp. 

Tidligere var det mulig med eFakturaavtale på faktura adressert til andre enn deg selv. eFaktura ble sendt til den som hadde registrert eFakturareferansen i nettbanken. Som følge av personvernlovgivningen, GDPR, er dette endret. Med «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura» vil alltid den som er oppgitt som fakturamottaker være den som får fakturaen presentert i nettbanken. 
 

Hvor sendes regningen min hvis jeg ikke har sagt «Ja takk til alle»/
«Alltid eFaktura»?
Hvis du ikke har «Ja takk til alle» blir faktura sendt i posten eller i en annen elektronisk kanal som du har valgt.

Jeg har tidligere ikke fått eFaktura fra kommunen, men nå kommer fakturaen i nettbanken min?
Hvis du har inngått «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura»  i en annen betalingsflate som er tilknyttet tjenesten , vil du nå kunne få eFaktura i nettbanken.
 

Kan jeg fortsatt motta eFaktura på vegne av andre?
Det kan du, men du må først gi samtykke til «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura».  Hvis du er ny fakturamottaker for en annen person, må du kontakte fagavdelingen som leverer tjenesten. For at fakturaen skal sendes til deg, må avdelingen ha registrert ditt fødselsnummer i fagsystemet.

Du kan selv endre fakturamottaker for kommunale gebyr og eiendomsskatt (for eiendom) på nettsidene til Bergen kommune.

Har du spørsmål om innholdet i regningen?

Spørsmål om innhold retter du til fagavdelingen. Du finner kontaktinformasjon til fagavdelingen øverst på førstesiden eller på siste side av regningen.

Vær oppmerksom på at regningen kan gå over flere sider. Øverst til høyre på den første siden ser du hvor mange sider det er til sammen. Totalbeløpet for hele regningen finner du under “Sum å betale”.

Har du spørsmål om selve betalingen?

Kontakt Betalingsservice i Økonomitjenester på telefon: 53030800 (tastevalg 2) eller e-post: betaling@bergen.kommune.no

Har du betalt for mye i eiendomsskatt eller kommunale avgifter? Da betaler vi tilbake det du har til gode. Pengene får du på kontoen du betalte fra.

Betale regninger med eFaktura og AvtaleGiro

Med eFaktura mottar du regning fra Bergen kommune rett i nettbanken. Du finner regningen som PDF-vedlegg. Du bør åpne og kontrollere fakturaen før du godkjenner betalingen.

Du kan kombinere eFaktura og Avtalegiro. Da blir betalingen trukket automatisk fra kontoen ved forfall. Du trenger ikke godkjenne regningen i nettbanken.

Motta regninger i Vipps og Digipost

Motta regning i Vipps

Det er mulig å betale regninger fra Bergen kommune i Vipps-appen. Det er noen begrensninger:  Du kan ikke bruke Vipps til å betale for parkeringsgebyr, boligsoneparkering, piggdekkoblat og husleie for kommunal bolig.

Motta regning i Digipost

Du kan også motta faktura i den digitale postkassen Digipost.  Tjenesten er ikke tilgjengelig for eBoks. 

 

Hvilken konto skal regninger betales til?

Alle regninger fra Bergen kommune skal betales til bankkonto 5210.05.39187.

Bruk kundeidentifikasjon (KID-referanse) ved betaling. Mangler du KID, skriv kundenummer, kundenavn, fakturanummer eller hva regningen gjelder. 

Betaling fra utlandet (IBAN OG SWIFT)

Ved betaling fra utenlandsk bank, bruk en av følgende bankadressekoder for å identifisere mottakende valutabank i Norge:

  • IBAN-kode: NO4752100539187 
  • SWIFT/BIC-adresse: DNBANOKKXXX.

Når forfaller kommunale regninger?

Kommunale gebyrer og eiendomsskatt er fordelt på fire kvartaler i løpet av avgiftsåret. Betaling har forfall på disse datoene:

  • 20. februar
  • 20. mai
  • 20. august
  • 20. november

Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente etter gjeldende satser.

 

Betalingsutsettelse

Alle fakturaer fra Bergen kommune skal som hovedregel betales i sin helhet innen oppgitt frist. Dersom du av ulike årsaker likevel ønsker å søke om betalingsutsettelse, kan du søke om utsettelse i inntil 3 måneder.

Vergefullmakt når du opptrer på andres vegne

Dersom du representerer en annen person i kraft av å være verge, må du sende vergefullmakt . Mandatet i vergefullmakten vil gi deg som verge mulighet til å kommunisere med Økonomitjenester i saker som gjelder den personen du er verge for.

Sende inn skifteattest

Er du pårørende og skal sende inn skifteattest til Bergen kommune, kan du bruke det digitale skjemaet under.

 

Se regningene dine på Min side