Hvert år vedtar bystyret satsene for egenbetaling og gebyrer i Bergen kommune.  Lenken under tar deg til en samlet oversikt over satsene på de ulike områdene.

NB! På mobil må du bevege skjermen til siden for å se alle tallene.