Gå tilbake til:
Du er her:
teaterskole

Frivillige organisasjoner, offentlige og private aktører kan søke midler til tiltak for å inkludere barn og unge i alderen 0 til 24 år som står i fare for å havne i utenforskap. Tilskuddsordning skal fremme mestring og samfunnsdeltakelse 

 Lokalt informasjonsmøte 13.12 og søknadsfristen var 17.12.21

Mer om Bufdirs tilskuddsordning og formål

Dette er en ny nasjonal tilskuddsordning fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og har til formål å fremme mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen omfatter de tre tidligere tilskuddsordningene: 

  • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
  • Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
  • Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

friluftsleir
Friluftsleir i Langeskogen
Bilde: Nina Blågestad

Sett deg inn i ny veileder og forskrift for tilskuddsordningen

Den nye forskriften som følger tilskuddsordningen peker på at det skal søkes om midler til ulike aktivitetstyper. Aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de ulike ordningene. 

Det er flere endringer i regelverket for tilskuddsåret 2022. Les derfor forskriften og veilederen nøye, se https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/

Søknad via Bufdirs søknadsportal

Søknader fra frivillige organisasjoner og private aktører skal sendes gjennom Bufdirs søknadsportal. 

Søknadsfrist er 17. desember 2021

Søknader fra kommunale aktører skal sendes samlet på en søknad.  Alle kommunale søkere må derfor ta kontakt med, Hilde.Valestrand@bergen.kommune.no, for å bli invitert inn i det felles søknadsskjema i Bufdirs søknadsportal for Bergen kommune. 

Siste frist for å bli koblet opp til kommunalt søknadsskjema er 15.desember 2021

 

 

Informasjonsmøte 13. desember på Teams

Søkere må sette seg inn i rundskriv, veileder og søknadsprosedyre som regulerer tilskuddsordningen.

Bergen kommune arrangerer informasjonsmøte på Teams om søknadsprosedyrer og rundskriv

13. desember kl. 1700-1830.   

Meld dere på Teamsmøte HER innen 13.12 kl. 14. Klikk her for å delta i møtet

Qr-kode
Qr-kode Påmelding til informasjonsmøte
Bilde: undefined

 

Knutepunktfunksjon - koordinere arbeidet

Kommunen har en knutepunktsfunksjon i å koordinere det frivillige og offentlige arbeidet rettet mot målgruppen.  Kommunen har oversikt over lokale forhold knyttet til barn i målgruppen, og over relevante tilbud fra kommunen, frivillighet og andre aktører. Kommunen vil derfor være et kontaktpunkt for aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

SLT modellen og Lokale politiråd strukturen brukes for å ivareta knutepunktfunksjonen.  I tillegg drives ei tverretatlig-/tverrfaglig arbeidsgruppe i kommunen som består av medlemmer fra tre byrådsavdelinger. Dette for å nå ut med informasjon og for å involvere flest mulig i inkluderingsarbeidet. SLT rådgiverne får da en koordineringsrolle i arbeidet rettet mot ordningens målgruppe. 

I den tverretatlig tverrfaglig arbeidsgruppe deltar representant fra Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI), representant fra Etat for skole, Etat for idrett, Etat for spesialpedagogiske tjenester, Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling (BKML), Fagavdeling kunst og utvikling, Kulturetaten, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) samt SLT rådgivere fra Etat for barn og familie.

SLT rådgiver i Etat for barn og familie sammen med rådgiver i BASB har hovedansvaret for at knutepunktfunksjonen ivaretas i 2022.

 

Bufdirs søknadsportal.