Gå tilbake til:
Du er her:
Veteranbrannbil. Foto Anita Solbakken

Tilskuddsordningene dekker feltene:

  • profesjonelle museer (museer som møtested)
  • frivillig kulturvern
  • gjennomgang av museumssamlinger
  • kritikk og debatt
  • sikring og istandsetting av fredede og vernede fartøy
  • folkeverksteder (makerspaces)
  • vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg og museumsbygg
  • spillemidler

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Retningslinjer for den enkelte ordning finn du i portalen. 

For tilskuddsordningen sikring og istandsetting av fredede og vernede fartøy er midlene lyst ut under forutsetning av at Riksantikvaren tildeler Bergen kommune midler over fartøyvern/SAVOS-ordningen. 

Spillemiddelordningen til lokale kulturbygg

I tillegg til de kommunale tilskuddsordningene kommer den nasjonale spillemiddelordningen til lokale kulturbygg. Ordningen skal være med på å etablere egna bygninger, lokaler og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Les mer om ordningen og hvordan søknadsprosessen skjer her: www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/ Ordningen er forvaltet av Vestland fylkeskommune og søknader blir sendt via Bergen kommune for faglig vurdering og prioritering.

1. februar

Tilskuddsordningen Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Kritikk/teoriutvikling (kritikk og debatt om museenes innhold).

15. mars

Tilskuddsordningene Museer som møtested og nye formidlingstiltak i bydeler, Tilskudd til samlingsgjennomgang og Frivillig kulturvern.  

1. april

Tilskuddsordningene Tilskudd til Folkeverksted/Makerspaces, Tilskudd til sikring og istandsetting av fredede eller vernede fartøy, Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg og Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale museumsbygg, samt søknader om midler over spillemiddelordningen til tiltak i Bergen kommune.

1. september

Tilskuddsordningene Museer som møtested og nye formidlingstiltak i bydeler, Frivillig kulturvern og Kritikk/teoriutvikling har i tillegg 1. september som søknadsfrist.

Søk via tilskotsportalen til Bergen kommune