Gå tilbake til:
Du er her:

Stipend og priser er en ordning som skal bidra til at utøvere fra Bergen får gode forutsetninger for å bo, trene og ta utdannelsen sin i Bergen. I tillegg skal stipendet/prisen gi stimulans og muligheter for videreutvikling innen sin idrett.

Kriterier

Stipend og priser er en ordning som skal gi en anerkjennelse til: 

  • Toppidrettsutøvere
  • Unge idrettstalenter
  • Idrettslag
  • Årets idrettslag
  • Trenere/ledere/dommere
  • Unge trenere/ledere under 25 år
  • Årets Ildsjel
  • Årets Utøver
  • Årets Hederspris

De som blir tildelt stipend eller pris skal primært representere et idrettslag fra Bergen eller være fra Bergen og representere byen på en god måte.

Ved tildeling blir ulike kriterier vektlagt utifra hvilket stipend eller pris du søker på. Se på de enkelte stipendene og prisene.

Søknadsprosess

Du kan kun søke gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom du har spørsmål til ordningen kan du kontakte saksbehandler for ordningen per mail eller telefon.

Saksbehandler for ordningen er rådgiver idrett Frode Karlsen.
Telefon: 95082258. 
E-post: frode.karlsen@bergen.kommune.no

Søkere mottar automatisk en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Mottas ikke denne, er ikke søknad sendt inn.

Søknadsfrist

Søknadsskjema blir som regel lagt ut cirka en måned før søknadsfrist. Søknadsfrist for ordningen er 15. oktober.

Søknadsbehandling

Byrådsavdelingen forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling blir påvirket av at du har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. 

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage blir lagt frem.

Søker har rett til å klage på vedtak du ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at svar på søknad er mottatt. Du må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Behandling av personvernopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Kontakt

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt person: fagrådgiver idrett Frode Karlsen e- post: frode.karlsen@bergen.kommune.no

Telefonen er betjent fra klokken 07.45 til 15.00.
 

Bergen kommune tilskuddsordninger