Gå tilbake til:
Du er her:

Visuelle kunstfag er en samling fag som tar øyet som utgangspunkt for læring. Gjennom synssans og persepsjon bearbeider vi impulser og uttrykker oss gjennom fysiske medier som tegning, maling, grafikk, skulptur, keramikk, animasjon eller film. Refleksjon er sentralt i arbeidet.

Innenfor visuelle kunstfag ved Bergen kulturskole kan du velge mellom fagene animasjonsfilm, billedkunst, dokumentarfilm, keramikk, performance og billedkunst fordypning. Våre fem fagtilbud inneholder mange spennende utfordringer. Dersom du er mer erfaren, og vil videre på et fordypningsnivå med flere timer, kan du søke Billedkunst fordypning.

Alder er mellom 7 og 18 år og med undervisning en gang i uken. Læreren er billedkunstner, filmskaper eller kunsthåndverker og er dyktig til å veilede nettopp deg, ut ifra det som du kan. De ulike fag kan ha andre aldergrenser. Se opplysning om det under det aktuelle fagtilbudet.

Nye elever 

Vi tar inn nye elever i alle grupper med ledig plass. Dette innebærer at man kan være nybegynner sammen med mer erfarne elever. Vi mener dette gir en positiv stimulans for individuell læring. Elevene går i aldersinndelte grupper, men spredning på 2-3 år.

Fravær 

Fravær meldes til lærer fortrinnsvis i forkant av undervisningen. Ubegrunnet fravær gjentatte ganger vil kunne føre til oppsigelse.

Gruppeundervisning og trivsel 

I billedkunstfaget er det vanligvis 8 elever i hver gruppe. Animasjon og keramikk har færre elever, og dokumentarfilm flere i gruppene. Trivsel i gruppen er viktig.  Dersom en elev opplever å få for lite utfordring eller mistrives, så ta det opp med lærer. Be om samtale før eller etter undervisning eller i en annen sammenheng. Da kan vi sammen løse problemet på en god måte.

Arbeidsklær og utstyr

Elevene har selv med seg eller på seg klær beregnet for arbeidet. Akrylmaling kan f.eks. være umulig å få bort fra en genser eller en bukse. Det er vanligvis ikke noe utstyr som kreves medbrakt av eleven.

Utstillinger, presentasjoner eller samarbeid med andre fag eller folk innenfor eller utenfor kulturskolen

Elevene deltar årlig på kulturskolens utstillinger. Vi går på atelierbesøk eller oppsøker profesjonelle utstillinger i byen. Vi kan også velge å samhandle med andre fag i kulturskolen for kortere perioder, eller bruke faget som en bro til samfunnet rundt oss. Det som velges av slike aktiviteter av lærer er en del av undervisningen og er obligatorisk på samme måte mht fravær etc. Det kan også forekomme at slike deler av undervisningen foregår til andre tider enn ordinære undervisningstider.

 

Levende tegninger kan uttrykke akkurat det du ønsker, - det er det animasjon handler om. Men da må du lære om video, bilder, tegning, modellering av figurer, lyd, musikk, redigering og mye mer. Mye av dette foregår i tidkrevende prosesser på datamaskiner, og det blir spennende når vi til slutt kan sette sammen det hele til en ferdig animasjonsfilm! Læreren er billedkunstner med lang erfaring fra animasjon og filmproduksjon i Bergen. Man kan søke animasjon fra det året barnet fyller 12 år (9 i Åsane). 

Her er sted, tid og alder på gruppene i animasjonsfilm skoleåret 2022 - 23

Åsane bydel

Åsane Kulturhus Tirsdag 1615-1800, 10-12 år

Bergenhus bydel   

Kulturskolen Strømgaten 19, 3.etg. 304   

Mandag 16.45 - 18.30: 13-15 år 
Mandag 18.45 - 20.30: 16-18 år

Torsdag 16.00 - 18.00: 13-15 år
Torsdag 18.30 - 20.30: 16-18 år

Billedkunst er faget som rommer et bredt spekter av visuelle kunstuttrykk og muligheter, og er grunnleggende, men ikke obligatorisk, innen fagkretsen. Vi arbeider mest med tegning og maling, men har bl.a. også enkle skulpturelle og grafiske teknikker: Tegning med kull, blyant, kritt, tusj etc. Maling med akryl, akvarell, gouash og skulpturelle teknikker som leire, pappmasje, streng, gips. Grafiske teknikker kan være linosnitt, tresnitt og monotopi. Noen elevgrupper samarbeider med teater/ dukketeater/ dans og arbeider med rekvisitter og scenografi. Noen elevgrupper arbeider også med performance som eget uttrykk. Faget er rikt og mangfoldig. Billedkunstnere med utdanning fra kunsthøgskoler/ kunstakademi er lærere.

Her er en oversikt over gruppene i billedkunst for skoleåret 2022-23

Bergenhus bydel   
Kulturskolen Strømgt.19, 3 etg. rom 334/ 303:   
Mandag  14:45-16:15 2010-2012
Mandag 16:30-18:00  2008-2010
Mandag 18:25-20:25 2007-2009

Tirsdag 14:25-15:55 2010-2012
Tirsdag 16:05-17:35 2011-2012
Tirsdag 18:05-20:05 2005-2007

Onsdag  14:30-16:00 2012-2013
Onsdag 16:10-17:40 2007-2010
Onsdag 18:10-20:10 2005-2006

Torsdag 15:00-16:30 2012 og yngre
Torsdag 16:45-18:15 2010-2011
Torsdag 18:45-20:30 2006-2009

Fana bydel   
Paradis skole, sløydsal/keramikkrom:   
mandag 14:40-16:20 2011-2013
mandag 16:30-18:10 2009-2012
mandag 18:40-20:30 2005-2007

mandag 16:30-18:10 2011-2012
mandag 18:40-20:30 2008-2009

Laksevåg bydel   
Kjøkkelvik skole, Tegnesal:   
tirsdag 14:30-16:10 2012-2015 (veiledende alder)
tirsdag 16:30-18:00 2009-2012 (veiledende alder)
tirsdag 18:15-20:00 2009 og eldre (veiledende alder)

Ytrebygda bydel   
Skranevatnet skole, k&h-rommet:   
torsdag 14:45-16:15 2012-2013 og evt yngre
torsdag 16:30-18:00 2011-2012
torsdag 18:30-20:15 2007-2010

Åsane bydel   
Åsane kulturhus, verksted for kunst og håndverk:   
tirsdag 14:30-16:15 2008-2012

Årstad bydel   
Landås skole,   
onsdag 14:15-15:45 2011-2012 (yngre hvis der er plass)
onsdag 16:15-17:45 2010-2012
onsdag 18:00-19:30 2007-2009
 

Keramikk er et fagtilbud som bygger på alt som handler om materialet leire. Nesten hva som helst kan lages av leire; du kan bygge, forme, modellere, dreie, støpe, legge til og ta bort. Vi bruker ulike typer høybrent steingodsleire og porselen. Ved å dekorere med underglasurfarger og glasur, kan du skape de fineste overflater og mønstre. I løpet av et skoleår jobber vi med større prosjekter, tegner iblant og lager mindre prosjekter etter ditt ønske. Undervisningen får du av en profesjonell og erfaren keramiker.

Her er sted, tid og alder på gruppene i keramikk skoleåret  2022-23,

Bergenhus bydel   
Kulturskolen, Strømgt.19  
tirsdag 15:30-17:30 12-18 år
tirsdag 18:00-20:00 12-18 år
onsdag 14:30-16:30 10-13 år
onsdag 17:00-19:00 12-18 år

 

Elevene arbeider frem ideer til produksjoner, filmer og gjør opptak, for til slutt å redigere og ferdiggjøre filmene. Lærer er utdannet innen film. Aldersgruppe 13-18 år. Du kan søke fra du er 12 år. Tilbudet er støttet av Vestnorsk filmsenter. 

 Filmtilbud vil starte opp i løpet av våren. Mer informasjon kommer.

Bergenhus bydel  - Kulturskolen Strømgaten 19, 3.etg. 304