Utforming og bruk av Bergens flagg, våpen og segl er regulert av heraldiske regler og kommunalt vedtatte regler. Du kan søke Bergen byarkiv om dispensasjon til bruk av Bergens flagg, våpen og segl.

Den kommunale myndigheten over byens flagg, våpen og segl er delegert til byarkivaren, videre til avdelingsleder ved Depot og katalog hos Bergen byarkiv. Myndigheten gjelder ikke kommunens logo. Derimot vil bymerket i kommunens logo brukt alene fremstå som en variant av byvåpen og segl og vil derfor være inkludert i myndigheten: Dette merket er ikke tillatt brukt utenfor logoens helhet.

Bergen byarkiv gir råd og informasjon om utforming og bruk av Bergens flagg, våpen og segl. I tillegg godkjenner byarkivet utforming og farger brukt i Bergens flagg, våpen og segl. Les mer i artikkelen om “Bergen kommunes våpen, flagg, segl og logo”.  

Du kan søke Bergen byarkiv om dispensasjon til bruk av Bergens flagg, våpen og segl. Byarkivet kan innen rammen av regelverk gi dispensasjon til bruk av flagg og gjøs (flaggvariant til Bergen-registrerte skip), våpen og segl. Dispensasjon vil gi hjemmel til bruk slik at brukeren blir beskyttet mot straffelovens § 165.

Flagg, våpen og segl er myndighetstegn som skal vise at bruken representerer Bergen kommune. Kommunens regler åpner for dispensasjon til kunstnerisk bruk og til bruk som viser et samarbeid med kommunen.

Reglene om bruk av flagget er særlig strenge. Utgangspunktet er at vanlig produksjon og salg av gjenstander med flagg, våpen og segl ikke er tillatt. Regelverket skal bl.a. sikre at farger og utforming er korrekt og hindre misbruk. Mulighet til dispensasjon er til stede når myndighetstegnet gjengis korrekt, bruken viser respekt for flagget, våpenet og seglet, og ikke kan misoppfattes til at brukeren representerer kommunen.

Du kan sende en begrunnet søknad om dispensasjon til Bergen byarkiv, post.byarkivet@bergen.kommune.no

Tjenesten er gratis.

Bergen byarkiv
Besøksadresse: Kalfarveien 82. Etter avtale.
Ring oss 55 56 62 83 (hverdager 09.00-15.00)
Send oss en e-post